Hyppää sisältöön

Talvivaaran kaivokselle uusi ympäristölupa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt uuden ympäristöluvan Talvivaaran kaivoksen toiminnalle ja siihen liittyvälle uraanin talteenottolaitokselle.

Arto Veräjänkorva

Ympäristölupaa ei ole myönnetty suunnitellulle Kolmisopen avolouhokselle suuren ympäristön pilaantumisen vaaran vuoksi. Ympäristöluvassa asetettavien vakuuksien kokonaissumma on noussut 107 miljoonaan euroon.

Nykyiset luvat toiminnalle ovat voimassa siihen asti, kunnes mahdolliset valitukset nyt tehdystä päätöksestä on käsitelty loppuun. 

Talvivaaran odotetaan julkaisevan tänään kahteen kertaan lykätyn osavuosikatsauksensa. Lisäksi yrityssaneerausta selvittävä Pekka Jaatinen jukaissee tänään raporttinsa.

Suosittelemme sinulle