Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 9 vuotta vanha

SDP:n puoluekokousväki hyväksyy ay-tuen A-studion kyselyssä

Neljä viidesosaa Sdp:n puoluekokousedustajista pitää hyväksyttävänä sitä, että ammattiliitot tukevat vasemmistopuolueita niin sanotuilla ryhmärahoilla. Hieman yli puolet A-studion kyselyyn vastanneista on kuitenkin sitä mieltä, että ay-tukien pitäisi olla avoimempia.

Matti Virtanen
Avaa Yle-sovelluksessa

A-studio lähetti aiemmin tällä viikolla ay-ryhmärahoja koskevan kyselyn 470:lle sosiaalidemokraattien puoluekokousedustajalle. Vastauksen antoi noin 180 edustajaa.

Ensimmäisessä kysymyksessä tiedusteltiin onko ryhmärahojen kautta kanavoitu tuki vasemmistopuolueille mielestänne hyväksyttävää. 185 vastaajasta 82 prosenttia vastasi myönteisesti, ja vain kuusi prosenttia piti tukea ei-hyväksyttävänä. 11 prosenttia ei ottanut kantaa.

Moni vastaaja rinnasti perusteluissaan vasemmistopuolueiden ay-tuen elinkeinoelämän tukeen kokoomukselle ja MTK:n tukeen keskustalle. A-studiota kehotettiin tekemään juttuja muidenkin puolueiden rahoituksesta.

EK:n kautta virtaa rahaa kokoomukselle, MTK:n kautta keskustalle, säätiöiden kautta RKP:lle... Miksi työväki ei saisi tukea omiaan?

Vasemmistopuolueet ja SAK-lainen ay-liike ovat edelleen työväenliikkeen runko.

Osa vastaajista piti kuitenkin kyseenalaisena sitä, että SDP:n puheenjohtajanvaalissa ay-liikkeen ryhmärahoja on käytetty toisen ehdokkaan eli Antti Rinteen tukemiseen.

Ay-liikkeen rahat ovat jäsenistön rahoja. On väärin käyttää niitä minkään puolueen sisäiseen kamppailuun.

Mielestäni tuki on hyväksyttävä, jos se jakautuu tasa-arvoisesti kaikkien kesken, eikä ole liian suuri. Tämänhetkisen pj-kampanjan ay-tuesta en pidä.

A-studion toisessa kysymyksessä tiedusteltiin ryhmärahojen kautta kulkeutuvan puoluetuen avoimuutta. Suorat tukisummat näkyvät puolueiden tilinpäätöksissä, mutta epäsuoran tuen määrästä ei ole tietoja.

Monet liitot myös kieltäytyvät kertomasta liittovaltuustojensa puolueryhmille myönnettävien avustusten kokonaismääriä.

"Ryhmärahojen kautta myönnettävä puoluetuki on suurelta osin salaista.Pitäisikö liitot velvoittaa julkistamaan nämä tuet?", kuului täsmällinen kysymys.

Vastaajista 52 prosenttia vastasi kyllä, 28 prosenttia ei ja 20 prosenttia ei osannut sanoa. Esimerkkejä perusteluista, ensin avoimuuden puolesta:

Avoimuuden periaatetta tulee kunnioittaa. Julkisuus on hyvä asia ja sen pitäisi koskettaa kaikkia tahoja

.

Kannatan kaikessa vaalirahoituksessa mahdollisimman suurta avoimuutta ja vaalirahoituksesta annetun lain henkeä. Elämme avoimessa demokratiassa. Ei siinä ole mitään salattavaa.

Kaikki eivät kuitenkaan halunneet laajentaa ammattiliittojen tilintekovelvoitteita nykyisestä:

Julkiseksi siten kuin kaikkien muiden puolueiden takana olevien järjestöjen tuki on julkista.

Kuinka tarkasti liittojen tulisi tietää, mihin niiden osastojen, aluejärjestöjen ja ryhmien rahoja menee? Käsittääkseni ammattiosastojen ei ole nykyisellään velvollisuus esimerkiksi toimittaa tilinpäätöstään tai muitakaan tilitietojaan liittoonsa, sillä ammattiosastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä. Tulisiko tätä muuttaa? Omasta mielestäni ammattiosastojen oikeudellista asemaa ei tarvitse muuttaa nykyisestä missään suhteessa.

Monissa vastauksissa arvosteltiin kyselyn sanamuotoa, jossa korostui sana "puoluetuki". Lain mukaanhan puoluetuet on pakko ilmoittaa, eikä yksi lahjoittaja saa tukea yhtä puoluetta yli 30 000 euron summalla, joten "salaista" tukea ei lain mukaan pitäisi olla.

Suuri osa vastaajista kuitenkin ymmärsi kysymyksen laajemmin ja toivoi avoimuuden lisäämistä.

Kyselyn koko aineisto on ladattavissa täältä (Excel-tiedosto).

Suosittelemme