Hyppää sisältöön

EU:n tuomioistuimen mukaan ihmisillä on "oikeus tulla unohdetuksi" internetin hakutuloksista

Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan ihmisillä on oikeus pyytää internetin hakukoneita poistamaan heitä koskevat hakutulokset, jotka ohjaavat vanhentuneeseen tai epäolennaiseen tietoon. Hakukonejätti Google on erittäin pettynyt oikeuden päätökseen.

"Minä" -sana Googlen hakukoneessa.
Kuva: Yle Uutiset
Teemu Hallamaa

Euroopan unionin tuomioistuin on määrännyt, että ihmisillä on oikeus pyytää hakukonejättiä Googlea poistamaan heitä koskevia tietoja hakutuloksista, jos ne ohjaavat vanhentuneeseen tai epäolennaiseen tietoon. Tuomioistuin katsoo, että ihmisillä on "oikeus tulla unohdetuksi". Hakutulosten poistamista voi pyytää, vaikka linkin tiedot olisivat laillisesti julkistettuja.

Neuvoa-antavassa tuomiossaan oikeus totesi, että hakukoneet hallitsevat ihmisten henkilökohtaisia tietoja ja täten ne ovat velvollisia poistamaan tietoja henkilön pyynnöstä. Oikeus vetosi eurooppalaiseen lakiin, jonka mukaan yksilöllä on oikeus hallita häntä koskevaan tietoa. Tämä oikeus on vahva etenkin niillä, jotka eivät ole julkisuuden henkilöitä.

Itse hakutuloksen poistaminen riippuu EU:n tuomioistuimen mukaan kussakin tapauksessa kyseessä olevasta tiedosta ja sen vaikutuksista henkilön yksityiselämään. Myös tiedon kiinnostavuus vaikuttaa poistopäätökseen.

Google on ilmoittanut olevansa erittäin pettynyt tuomioistuimen päätökseen. Google on vastustanut hakutulosten korjaamista vedoten siihen, ettei se pidä tietoja hallussaan vaan ainoastaan ohjaa käyttäjän laillisesti internettiin julkaistun tiedon äärelle. Google on sanonut, ettei sitä pidä pakottaa sensuroimaan tietoja, jotka on laillisesti julkistettu.

Suosittelemme sinulle