Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 9 vuotta vanha

Tarkastuslautakunta: Huostaanotto ei voi olla helsinkiläislapsen psykiatrisen hoidon edellytys

Lasten ja nuorten päihdehuollossa ja psykiatriseen hoitoon pääsemisessä on lukuisia ongelmia Helsingissä. Tarkastuslautakunnan mukaan esimerkiksi lasten ja nuorten psykiatrian klinikalle pääsyn edellytyksenä saattaa olla vakiintunut perhetilanne, minkä toteuttaminen voi käytännössä edellyttää huostaanottoa.

KYSin lastenpsykiatrian kriisiosaston potialashuone.
Keskisuomalaiset lapset pääsevät KYS:in lastenpsykiatrialle osastohoitoon. Kuva: YLE / Timo Heikura
Avaa Yle-sovelluksessa

Tarkastuslautakunta muistuttaa, että huostaanotto on sekä inhimillisesti että taloudellisesti raskas ja kallis toimenpide. Lautakunta vaatiikin vakiintuneen perhetilanteen vaatimiskäytäntöön välitöntä muutosta. Sosiaali- ja terveysviraston pitää yhdessä HUS:n lasten ja nuorten psykiatrian kanssa varmistaa, että lastensuojelun avohuollossa oleva lapsi pääsee hoitoon ilman huostaanottoa.

Helsingissä lasten ja nuorten hoitopolut katkeilevat, eikä hoitovastuu välttämättä kuulu oikein kenellekään. Palveluja on monipuolisesti tarjolla, mutta ne ovat pirstaleisia, monimutkaisia ja muuttuvat koko ajan. Arviointikertomuksessa  painotetaan, että esimerkiksi päihteet ovat harvoin nuoren ainoa tai edes keskeisin ongelma, mutta palvelujärjestelmä on kehitetty sellaiseksi, että se käsittelee vain yhtä asiaa kerrallaan.

Nuorisoasemista matalan kynnyksen apua

Sirpaleisuudesta huolimatta hoitovastuun pitäisi kuulua aina samalle taholle lapsen iästä huolimatta. Erityisen tärkeää se on silloin, kun päihteillä oireileva lastensuojelun piirissä oleva nuori tarvitsee laitoshoitoa.

Päihdepuolen laitoshoitokaan ei nykymuodossaan ole riittävällä tolalla mukaan; entistä huonommassa kunnossa olevat nuoret potilaat tarvitsevat vaativampaa hoitoa kuin nykyisin usein saavat. Hyvinkin nuoria potilaita hoidetaan esimerkiksi yhdessä aikuisten kanssa, mikä käytännössä saattaa johtaa päihdeongelman vaikeutumiseen.

Yhtenä rohtona sirpaleiseen nykytilaan tarkastuslautakunta ehdottaa nuorisoasemien roolin kehittämistä matalan kynnyksen moniammatilliseksi tahoksi, jossa ongelmia voitaisiin käsitellä laajempana kokonaisuutena.

Suosittelemme