Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 9 vuotta vanha

Ylläksen kaivoshankkeen tulevaisuus epävarma

Kolarin Hannukaiseen suunnitellun kaivoksen ympärillä leijuu epätietoisuus. Rahoitustilanne on epävarma, kaivos saatetaan jopa myydä eteenpäin. Matkailuyrittäjät pelkäävät elinkeinonsa puolesta, kaivosyhtiötä taas risoo lupien saannin pitkittyminen. Kaivoksen tulevaisuudesta yhtiö vaikenee.

Näkymä Yllästunturin lähistöltä.
Näkymä Yllästunturin lähistöltä. Kuva: Pentti Kallinen / Yle
Jenni Leukumaavaara
Avaa Yle-sovelluksessa

Kolarin Hannukaiseen suunniteltu rautamalmikaivos etsii tietä ulos tukalasta taloustilanteestaan. Kaivosyhtiö Northland Resources ajautui runsas vuosi sitten konkurssin partaalle, ja sen tulos oli raskaasti tappiollinen myös tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Suomessa toimiva tytäryhtiö Northland Mines puolestaan hakee parhaillaan 624 miljoonan dollarin eli noin 460 miljoonan euron alkuinvestointia Hannukaisen kaivoshankkeelle. Samaan aikaan se käy neuvotteluja yhteistyökumppanien löytämisestä tai jopa koko kaivoshankkeen myymisestä. Toimitusjohtaja Jari Väisänen on tulevaisuudesta harvasanainen.

– Käymme parhaillaan neuvotteluja ja kiinnostusta on ollut, mutta emme voi paljastaa neuvotteluista vielä mitään. Myyminen on yhtenä vaihtoehtona mukana, mutta en halua lähteä spekuloimaan sen todennäköisyyksillä, Väisänen sanoo.

Väisäsen mukaan neuvotteluille ei ole sovittua takarajaa, mutta "tavoitteena olisi, että syksyyn mennessä olisi tietoa".

Aikataulut venyvät

Northland on ilmoittanut tavoitteekseen avata Kolarin kaivos vuoden 2017 lopulla tai 2018 alussa. Lupaviranomaisena toimiva Lapin ely-keskus tosin piti aikataulua epärealistisena YVA-lausunnossaan.

Yhtiö on juuri jättänyt Natura-arviointinsa, ja ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyi tammikuussa. Yhtiö odottaa ympäristölupaa aluehallintavirastolta sekä kaivospiirilupaa Tukesilta. Lapin ely-keskuksesta kerrotaan, että Natura-arvion läpikäyminen vie todennäköisesti puoli vuotta. Sitä ennen ei voi saada myöskään ympäristö- tai kaivospiirilupaa.

Pelkästään lupa- ja mahdolliset valituskierrokset saattavat viedä useita vuosia.

Northland Minesin toimitusjohtaja Jari Väisänen on tympääntynyt lupaviranomaisten hitaaseen päätöksentekoon.

– Meilläkin kaikki muut luvat ja kaavoituspäätökset odottavat Natura-lausuntoa. Toivoisin kaivosyhtiön puolesta, että ely-keskus osoittaisi lisää resursseja, koska tämä hidastaa aika paljon meidänkin toimintaamme, Väisänen sanoo.

Väisäsen mukaan hidas lupien myöntäminen vaikuttaa investointipäätöksiin.

– Investoijathan kysyvät ensimmäisenä, missä vaiheessa lupamme ovat menossa. Jos jollakin toisella samanlaisella kaivoshankkeella on lupa-asiat kunnossa, katsoisin minäkin investoijana kumpaan laittaisin rahaa kiinni.

Matkailuväki odottaa tuskastuneena

Suurin osa Ylläksen matkailualan toimijoista vastustaa Hannukaisen kaivosta jyrkästi, koska kaivos tulee liian lähelle tärkeitä matkailupaikkoja. Ylläksen matkailuyhdistyksen toimitusjohtaja Joanna Karinen sanoo jatkuvan epävarmuudessa elämisen olevan raskasta. 

– Tämä on ollut pitkä sarka. Vuodesta 2007 lähtien kaivosyhtiö on tehnyt erilaisia laskelmia. Viime syksynä, kun YVA [ympäristövaikutusten arviointi] julkistettiin, virisi suurempi huoli. Täällähän on ollut kaivostoimintaa aiemminkin, mutta Hannukaisesta voi tulla jopa Euroopan suurin avolouhos. Suuruus yllätti, Karinen sanoo. 

– Samaan aikaan asenteet muuttuvat. Ulkomaisten asiakkaiden määrä on kasvanut paljon, ja he tulevat tänne etsimään erämaan tunnelmaa. Tänä päivänä pelataan paljon mielikuvilla. Voi olla, että kaivostoiminta matkailukeskuksen juurella ja Suomen suosituimman kansallispuiston vieressä ei tue päätöstä tulla tänne lomalle.

Odotuksen tuskaa ei helpota tieto, että kaivos saatetaan myydä eteenpäin. 

– Se on oikeastaan vielä pahempi skenaario, koska nykyinen yhtiö on kuitenkin keskustellut kanssamme ja tietää huolemme. Jos tilalle tulee vaikka aasialainen kaivosyhtiö, joka ei ole niin perehtynyt ympäristöasioihin eikä tunne paikallista herkkää luontoa, seuraukset voivat olla vakavat. Nyt näyttää myös siltä, että yhtiöitä menee konkurssiin ja jos näin käy, voi olla että jälkityöt jäävät hoitamatta, Karinen pohtii.

Kaivosten ja matkailun yhteensovittamista tutkitaan

Ylläksen matkailuyhdistys vaatii, että matkailualan ja kaivosten ristiriidat tutkitaan kunnolla. Pyyntöön on vastattu: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tutkii parhaillaan matkailun ja kaivoksen yhteensovittamista Kolarissa.

S_uomen kaivosalan kaivosalan vaikuttavuuskehitys ja haasteet vuosina 2010-2014_ -tutkimus on päivitys vuonna 2009 tehdylle tutkimukselle. Sen päärahoittaja on työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Lisäksi mukana on yksi kaivosyhtiö ja kaksi kuntaa, joita ei paljasteta. Tutkimuskohteena on Hannukaisen lisäksi mukana kahdeksan muuta kaivosta.

Edellinen tutkimus sai osakseen voimakasta kritiikkiä esimerkiksi Lapin yliopiston professori Arto Suikkaselta, jonka mukaan kaivosselvitys oli kaukana todellisuudesta.

– Kolarin kunnanvaltuuston toiveena olisi ensi syksynä kaavoittaa alue. Jos se kaavoitetaan, kaivosyhtiö toivotetaan tervetulleeksi. Toivoisimme, että sitä ennen kunnan päättäjät saisivat tarpeeksi tietoa kaivoksen mahdollisista haitoista matkailulle, jotta voivat tehdä pitkäkestoisen päätöksen hyvällä omallatunnolla, Karinen sanoo.

Suosittelemme