Hyppää sisältöön

Lähes kaikissa kouluissa pidetään uskonnollisia päivänavauksia

Yle Uutisten rehtoreille tekemä kysely paljastaa, että useimmissa peruskouluissa järjestetään uskonnollisia aamunavauksia. Tosin useimmissa kouluissa uskonnollisia päivänavauksia järjestetään harvemmin kuin kerran viikossa. Kaikissa kouluissa ei kuitenkaan ole mahdollisuutta valita, osallistuuko uskonnolliseen päivänavaukseen vai ei. Suvivirttä lauletaan lähes jokaisessa kyselyyn vastanneessa koulussa.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka
Elina Jämsen

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi aiemmin keväällä siunauksensa Suvivirren laulamiselle: se katsoi Suvivirren kuuluvan suomalaiseen kevätjuhlaperinteeseen, eikä virsi siten loukkaa kenenkään uskonnonvapautta. Yle Uutisten peruskoulujen rehtoreille tekemä kysely paljastaa, että tänä keväänä Suvivirttä lauletaankin lähes kaikissa kouluissa.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota kuitenkin uskonnollisiin päivänavauksiin. Koska uskonnollisia osia sisältävät päivänavaukset ovat osa koulun arkea, niistä pitäisi tiedottaa vanhemmille ja oppilailla pitäisi olla oikeus valita, perustuslain takaaman uskonnonvapauden mukaisesti, osallistuvatko he uskonnollisiin päivänavauksiin vai eivät.

Koulujen pitäisikin järjestää myös mielekästä tekemistä niille oppilaille, jotka eivät osallistu uskonnollisiin päivänavauksiin. He eivät saa leimaantua eikä heitä saa syrjiä sen takia, että he eivät osallistu uskonnollisiin päivänavauksiin.

Perusopetuslain asetuksen mukaan koulupäivä pitäisi aloittaa yhteisellä päivänavauksella. Yle Uutisten kyselyn mukaan kaikissa peruskouluissa ei kuitenkaan päivänavausta järjestetä.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Jos Suvivirttä lauletaan lähes jokaisessa koulussa, myös uskonnolliset päivänavaukset pitävät pintansa suomalaisissa peruskouluissa: yli 90 prosentissa kyselyyn vastanneiden rehtoreiden kouluissa pidetään uskonnollisia aamunavauksia, useimmiten kuitenkin harvemmin kuin kerran viikossa.

Rehtoreilta kysyttiin myös, mitä sellaiset oppilaat tekevät, jotka eivät osallistu uskonnollisiin päivänavauksiin.

Osa vastanneista kertoi, että uskonnollisiin päivänavauksiin osallistumattomille oppilaille on järjestetty vaihtoehtoista toimintaa. Joka neljäs rehtori vastasi, että näille oppilaille on järjestetty toinen tila uskonnollisen päivänavauksen ajaksi.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Kysely paljastaa myös, että kaikissa kouluissa oppilailla ei ole oikeutta valita, osallistuvatko he uskonnolliseen päivänavaukseen.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Rehtoreiden avoimet vastaukset paljastavat, että usein oppilaille on järjestetty ohjattua tai vapaata tekemistä valvotussa tilassa, mutta osa koululaisista joutuu odottamaan käytävässä uskonnollisen päivänavauksen ajan. 

Yle Uutisten kysely Suvivirrestä ja uskonnollisista päivänavauksista lähetettiin 352:lle Suomen rehtoreiden liittoon kuuluvalle peruskoulun rehtorille. Vastauksia kyselyyn tuli 251.

Suosittelemme sinulle