Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 9 vuotta vanha

Talvivaaralta pitkä valituslista AVIn ympäristölupaan

Talvivaaran kaivosyhtiö pitää huhtikuussa annettua uutta ympäristölupaa useilta kohdin kohtuuttomana. Vaasan hallinto-oikeudelle osoittamassaan valituksessa yhtiö vaatii lupaan kymmeniä muutoksia.

Talvivaaran kaivosalue
Kuva: Yle
Esko Tikkanen
Avaa Yle-sovelluksessa

Talvivaaran kaivosyhtiön mukaan uudessa ympäristöluvassa on vaatimuksia, joiden täyttäminen on mahdotonta. Ympäristön seurannalle asetettujen vaatimusten toteuttaminen edellyttäisi yhtiön mielestä yrityssalaisuuksiksi tai sisäpiiritiedoksi luokiteltujen tietojen antamista Talvivaaran prosesseista.

Kaivosyhtiöllä on paljon huomautettavaa myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristöluvan kohdista, jotka koskevat sekä vesiin että ilmaan kulkeutuvien päästöjen määrää ja seurantaa.

Vastoin AVIn lupapäätöstä, Talvivaara haluaa avata Kolmisopen avolouhoksen, koska sen suunnitelluilla toiminnolla olisi vaikutusta koko kaivoksen toimintaan. Kolmisopen toimintoja säätelevien lupaehtojen lisäksi Talvivaara vaatii myös useiden muiden ehtojen kumoamista tai lieventämistä.

Ympäristövahinkojen varalle vaadittavia vakuuksia Talvivaara pitää suurina. Valituksen kohteena olevan päätöksen yhteen laskettu vakuussumma on 107 miljoonaa euroa. Summa voi johtaa valituksen mukaan ylivoimaisiin vaikeuksiin.

Suosittelemme