Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 9 vuotta vanha

Lapin Ely-keskus: Timanttien etsintä Kevon luonnonpuistosta laitonta

Malminetsintä Kevon luonnonpuistossa Utsjoella herättää voimakasta viranomaisarvostelua. Lapin Ely-keskus pitää laittomana ja harhaanjohtavana Tukesin varauspäätöstä, joka antaa irlantilaiselle timanttien etsintäyhtiölle etuoikeuden malminetsintäluvan hakemiseen osin luonnonpuistoon. Ely-keskus vaatii Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta kumoamaan varauspäätöksen luonnonpuiston osalta.

Peuranpyyntikuoppa
Peuranpyyntikuoppa Kevon luonnonpuistossa Utsjoella. Kuva: Sami Viljanmaa
Tapani Leisti
Avaa Yle-sovelluksessa

Kaivosviranomaisena toimiva Tukes hyväksyi äskettäin irlantilaisen timantinetsintäyhtiön Karelian Diamond Resourcesin Utsjoelle tekemän aluevarauksen. Varauksen pinta alue on yhdeksän neliökilometriä ja etsintäyhtiö otaksuu alueella olevan timantteja.

Osa varauspäätöksen alueesta ulottuu Kevon luonnonpuistoon ja esimerkiksi puistossa olevan kirkasvetisenä kalajärvenä tunnetun Stuorra Balddotjavrin alueelle.

Varaus antaa yhtiölle vasta etuoikeuden hakea varsinaista malminetsintälupaa. Lapin Ely-keskus moittii varauspäätöksen vaikenevan Kevon luonnonpuistosta, jossa maaperän kaivelu ja kulkeminen on tiukasti rajoitettua.

Varauspäätös virheellinen ja harhaanjohtava

Lapin Ely-keskus arvostelee Tukesia varauspäätöksen ilmentämästä puutteellisesta, virheellisestä ja harhaanjohtavasta ohjauksesta. Elyn mukaan Tukesin varauspäätös on harhaanjohtava, koska siitä ei ilmene lainkaan, että timanttihanke ulottuu luonnonpuistoon, jossa kivien- ja maa-aineisten ottaminen on luonnonsuojelulain ja kaivoslain mukaan kielletty.

Elyn mukaan varauspäätöksessä viitataan myös kaivoslain 7 §:n etsintätyöhön, joka sallii jokaisen ottaa toisen maalla vähäisiä näytteitä kaivosmineraalien etsimiseksi. Tämä jokamiehen oikeuden kaltainen etsintäoikeus on Elyn mukaan luonnonpuistossa kuitenkin kielletty.

Elyn valituskirjelmässä todetaan myös, että liikkuminen luonnonpuistossa on voimakkaasti rajoitettua eikä puistoa hallinnoiva Metsähallitus myönnä liikkumislupia kaivoslain mukaista etsintätyötä varten.  

Elyn valituksessa katsotaan, että malmien etsintätyö luonnonpuistossa on käytännössä mahdotonta puiston perustamistarkoituksen ja tiukan suojelustatuksen vuoksi.

Irlantilaisyhtiön timanttihanke on herättänyt huolta Utsjoella ja Norjan puolella Tenojoen lohen, poronhoidon ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen vaarantumisen vuoksi.

Suosittelemme