Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 9 vuotta vanha

Metsähallitus valittaa Kevon timanttivarauksesta

Metsähallitus valittaa Utsjoen Kevon luonnonpuistoa koskevasta varauspäätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Metsähallitus vaatii hallinto-oikeutta kumoamaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) varauspäätöksen Kevon luonnonpuiston osalta.

Vaaleanpunainen timantti.
Kuva: EPA / RIO TINTO / HANDOUT
Perttu Ruokangas
Avaa Yle-sovelluksessa

Tukes hyväksyi Karelian Diamond Resources Plc. -yhtiön varausilmoituksen Utsjoelle kolme viikkoa sitten. Varaus ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen. Varaus antaa ainoastaan etuoikeuden malminetsintäluvan hakemiseen.

Metsähallitus toteaa, että päätöksestä ei käy mitenkään ilmi, että varausalue sijoittuu osin Kevon luonnonpuiston ja Paistunturin erämaan alueelle. Metsähallitus muistuttaa, että luonnonpuistot ovat tiukasti suojeltuja niin sanottuja erityisiä suojelualueita. Kevon luonnonpuiston rauhoituksesta on säädetty luonnonsuojelulaeilla. Geologinen tutkimus ja malminetsintä Kevon luonnonpuistossa vaatii ympäristöministeriön luvan. Myös Kevon luonnonpuiston järjestyssääntö kieltää kivien ja maa-ainesten ottamisen. Kevon luonnonpuistoa koskevat tiukat luonnonsuojeluarvojen suojelemiseksi asetetut liikkumisrajoitukset.

Kaivoslaki edellyttää, että lupa- tai muuta asiaa ratkaistaessa on noudatettava myös luonnonsuojelulakia, Metsähallitus toteaa. Tukesin olisi pitänyt tunnistaa, mitä rajoituksia muusta lainsäädännöstä seuraa sekä millaisia poikkeuslupia tai vastaavia vaaditaan.

Kaivoslaissa on myös määritelty, ettei etsintätyötä saa tehdä alueilla, joilla liikkumista on rajoitettu tai jolle sivullisilta on pääsy kielletty.

Metsähallitus katsoo, ettei Tukes ole varauspäätöksessään ottanut huomioon kaivoslaissa ja sen esitöissä edellytetyllä tavalla olennaista luonnonsuojelulainsäädäntöä.

Metsähallitus on Kevon luonnonpuistoa ja Paistunturin erämaan aluetta hallinnoiva viranomainen ja maanomistajan asemassa.

Aiemmin timanttivarauksesta on valittanut Lapin ely-keskus.

Suosittelemme