Hyppää sisältöön

Lapin lintukohteet kartalle

Lapin arvokkaat lintukohteet käydään läpi. Projektin viimeinen maastotyökausi on parhaillaan menossa.

Kuva: Sami Kiuru / Yle

Hankkeen aikana määritetään Lapin maakunnallisesti arvokkaat lintukohteet, arvioidaan tiettyjen kohteiden linnustossa tapahtuneita muutoksia ja esitetään ehdotuksia tärkeiden lintukohteiden virkistyskäyttöarvon säilyttämiseksi.

Kyse on Lapin yliopiston Arktisen keskuksen Luontoselvitys- ja YVA –palvelujen koordinoimasta LapLinko –projektista. Projekti on saanut tukea Euroopan aluekehitysrahastosta.

LapLinko –projektin aikana on kartoitettu linnustoa lähes 250 kohteella eri puolilla Lappia. Arktisen keskuksen ja Metsähallituksen linnustokartoittajat ovat jo muutaman kevätkesän ajan työskennelleet linnustollisesti tärkeillä kohteilla havainnoimassa lintujen kevät- ja syysmuuton aikaisia kerääntymiä, pesimälinnuston koostumusta, vesilinnustossa tapahtuneita muutoksia sekä uhanalaisten lintulajien esiintymistä. Koottavan aineiston perusteella määritellään Lapin maakunnallisesti arvokkaat lintukohteet, työstetään julkaisu ja esite arvokkaista lintukohteista eri puolilla Lappia sekä tehdään selvitys Lapin lintuvesiohjelman kohteiden nykytilasta. Projekti toimii yhteistyössä BirdLife Suomen koordinoiman MAALI –hankkeen Lapin työryhmän kanssa.

LapLinko-projekti alkoi vuoden 2012 lopulla. Projektin rahoituksesta vastaavat Lapin ely-keskus, Lapin yliopisto, Metsähallitus ja Lapin liitto. Muita yhteistyötahoja ovat Lapin lintutieteellinen yhdistys, Helsingin yliopiston luonnontieteellinen keskusmuseo sekä BirdLife Suomi.

LapLinko –projektin toteutuksesta vastaavat Arktisen keskuksen Luontoselvitys- ja YVA –palveluiden tutkijat. Projektipäällikkönä on Jukka Jokimäki.

LISÄYS 26.6. klo 9:11: Rahoittajien joukosta puuttui Lapin liitto, joka on lisätty juttuun.

Suosittelemme sinulle