Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 9 vuotta vanha

Kaivokset työllistävät korkeinta hallinto-oikeutta

Korkein hallinto-oikeus antoi viime vuonna kymmenkunta kaivostoimintaa koskevaa päätöstä. KHO on punninnut päätöksissään kaivosten ympäristövaikutuksia, muun elinkeinoelämän häiriintymistä ja luonnon turmeltumista.

Ilmakuva Kevitsan kaivoksen rikastushiekka -altaasta.
Ilmakuva Kevitsan kaivoksen rikastushiekka -altaasta. Kuva: Lapin ELY-keskus
Jenni Leukumaavaara
Avaa Yle-sovelluksessa

Suurin toivein vastaanotetut kansainväliset kaivosyritykset ovat viime vuosina työllistäneet korkeinta hallinto-oikeutta. Toive työpaikkojen lisääntymisestä muuttotappiopaikkakunnilla on vaihtunut epäilyksiin ja ongelmiinkin. KHO on punninnut päätöksissään kaivosten ympäristövaikutuksia, muun elinkeinoelämän häiriintymistä ja luonnon turmeltumista.

Korkein hallinto-oikeus antoi viime vuonna kymmenkunta kaivostoimintaa koskevaa päätöstä. Päätöksissä on luotu linjaa muun muassa siitä milloin toiminnan muuttaminen voimassa olevasta ympäristöluvasta poikkeavaksi on mahdollista.

– Pohdimme näitä kysymyksiä esimerkiksi Raahen Laivakankaan kaivoksen, Kevitsan kaivoksen ja Talvivaaran kohdalla. Mietimme mitä merkitystä on sillä, että kaivosyhtiö ympäristöluvan saatuaan hakee lähes saman tien ympäristöluvan muuttamista toisenlaiseksi, hallintoneuvos Kari Kuusiniemi korkeimmasta hallinto-oikeudesta sanoo.

Hän muistuttaa, että kaivostoimintaan liittyvät asiat ovat joko kaivoslain tai ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia asioita.

Tasapainon hakemista

Korkein hallinto-oikeus ratkaisee kaivostoimintaan liittyvät valitukset esittelijän ja viiden lakimiestuomarin kokoonpanossa. Ympäristönsuojelu- ja vesitalousasioissa ratkaisukokoonpanossa on mukana lisäksi kaksi professoritasoista ympäristöasiantuntijaneuvosta.

– Varmistamme näin, että ensi asteen viranomaisen ratkaisuperusteet ja esitetty selvitys punnitaan muultakin kuin puhtaasti oikeudelliselta kannalta, Kuusiniemi mainitsee.

Kaivosten ympäristölupa-asioissa asia ratkaistaan ympäristönsuojelulain mukaan. Ympäristölupa on lain mukaan myönnettävä, jos toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa tai merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Luvan myöntäjä varmistaa, että käytössä on paras mahdollinen tekniikka ja että kaivosyrittäjä minimoi ympäristöhaitat.

– Laki edellyttää toimivan tasapainon löytämistä kaivostoiminnan harjoittamismahdollisuuden ja siitä aiheutuvien erilaisten ympäristövaikutusten välille. Korkein hallinto-oikeus arvioi viime kädessä tuon tasapainon, Kari Kuusiniemi korostaa.

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista.

Suosittelemme