Hyppää sisältöön

Rovaniemi on mukana kehittämässä pitkäaikaistyöttömien kuntouttamista

Rovaniemen kaupunki etsii uusia väyliä helpottamaan pitkäaikaistyöttömien siirtymistä työelämään. Rovaniemi on yksi kuudesta osallistava sosiaaliturva -hankkeen pilottikunnasta, jotka sosiaali- ja terveysministeriö on valinnut kehittämään pitkäaikaistyöttömien elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä.

Rovaniemellä halutaan kehittää pitkäaikaistyöttömien kuntouttavaa toimintaa. Kuva: Jarmo Honkanen/Yle

Sosiaali- ja terveysministeriön osallistavan sosiaaliturvan pilotointihankkeen tavoitteena on kehittää pitkäaikaistyöttömien tai toimeentulotukea saavien työttömien kuntouttavaa työtoimintaa tai vapaaehtoista toimintaa nykylainsäädännön puitteissa. Rovaniemi hakeutui pilottikunnaksi, koska siellä arvioitiin, että pilottihanke täydentää nykyisen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi tähtäävän Monet-hankkeen kuntouttavan työtoiminnan kehittämisosiota. Ministeriöltä on saatu 45 000 euroa rahaa hankeen kuluihin, sillä palkataan myös yksi kehittämistyöntekijä.

- Nyt tavoite on lähteä selvittämään työttömien toiveita ja sitoutumishalukkuutta. Meillä on vapaaehtoinen ryhmä tulossa tähän, 5-10 pitkäaikaistyötöntä. Nämä sitten yhdessä tämän kehittäjätyöntekijän kanssa, johon tämä raha on saatu, lähtevät miettimään asioita ja minkälaisia mahdollisuuksia heille löytyy sitä kuntoutusprosessia parantaa, selvittää Rovaniemen kaupungin strategisen suunnitteluyksikön kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen.

Rovaniemellä ei pakkotöihin

Tavoitteena on päästä irti jojo-ilmiöstä, jossa työtön palaa passiiviseen työttömyyteen oltuaan välillä palkkatukityössä ja kuntoutuksessa. Osallistavan sosiaaliturvan aktiivisella osallisuudella haetaan keinoja alentaa kynnystä työelämään siirtymiselle. Osallistava sosiaaliturva ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työttömillä teetetään yhteiskunnan tekemättömiä töitä.

- Osallistava sosiaaliturva ei ole vastikkeellista sosiaaliturvaa tässä mielessä. Meillä tällä osallistavalla sosiaaliturvalla ei edellytetä mitään ja ei se myöskään poista sosiaaliturvaa vaan tuo lisäarvon siihen, että paremmin työelämä ja työttömät kohtaavat toisensa, vakuuttaa Rovaniemen kaupungin kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen.

- Tällä ei vielä haeta varsinaisia linjauksia ja se on sitten poliittisen päätöksenteon ja tietysti eduskunnan tehtävä miettiä, että mikä on osallistavan sosiaaliturvan tulevaisuus, mutta me tuotamme tällä pilotoinnilla tietoa erityisesti siitä, että mihin asiakkaat ovat valmiita ja minkä tyyppisiä palveluita he tarvitsevat. Tietenkin myös kehitämme omaa palvelujärjestelmää, selittää Tarja Saarelainen Rovaniemen mukana oloa pilottihankkeessa.

Haasteita riittää työttömien auttamiseksi

Pitkäaikaistyöttömän kuntoutuksen tavoitteena on, että työtön saisi kuntoutuksesta tai työstä kimmokkeen hakeutua esimerkiksi koulutukseen.

Rovaniemellä on noin 1 300 pitkäaikaistyötöntä, joista noin puolet on osallistunut kuntouttavaan toimintaan muun muassa Monet-hankkeen kautta. Haastetta siis löytyy työttömien kuntouttamiseen ja työllistämiseen.

Monet-hankkeessa yhtenä tavoitteena on ollut selvittää ja monipuolistaa kuntouttavaa työtoimintaa sekä kehittää sisältöjä. Osallistavan sosiaaliturvan pilotointi tulee käytännössä tukemaan tätä toimintaa.

- Ensinnäkin niin, että pyritään saamaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön ne olemassa olevat palveluverkoston tuottamat mahdollisuudet mitä on ja sitten asiakkaitten tarpeitten mukaan pyritään myös itse tuottamaan niitä palveluita johon löytyy tarvetta, selittää meneillään olevaa työtä Monet-hankkeen kuntouttavan työtoiminnan kehittäjä Joni Minkkinen.

- Suurin haaste meillä on nimenomaan näitten tuettujen työmarkkinoitten rakentaminen ja että miten me saadaan lainsäädäntö ja työmarkkinat vetämään, että asiakkaille löytyy työn tekemisen paikkoja, lisää Monet-kuntakokeiluhankkeen  projektipäällikkö Pirjo Lehtola.

Suosittelemme sinulle