Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 9 vuotta vanha

Uusi ydinreaktori jo näköpiirissä

Hyötöreaktorissa ydinpolttoaineesta pystytään puristamaan huomattavasti enemmän energiaa. Myös ydinjäteongelma helpottuu.

VTT:n tutkimusreaktorin ydin on veden alla.
Kalle Schönberg
Avaa Yle-sovelluksessa

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tutkitaan jo seuraavan eli neljännen sukupolven ydinvoimalatekniikkaa. Kysymys on niin sanotuista hyötöreaktoreista, jotka ovat huomattavasti nykyisiä reaktoreita tehokkaampia.

– Niissä on aikaisempiin reaktoreihin verrattuna paljon parempi pottoainetalous. Nykyisin käytössä olevat reaktorit käyttävät luonnonuraanin energiasisällöstä vain noin prosentin. Hyötöreaktori pystyy käyttämään jopa 80 prosenttia, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ydintekniikan professori Juhani Hyvärinen kertoo.

Nykyiset uraanivarat riittäisivät hyötöreaktorissa käytettynä siis huomattavati pidempään.

Ydinjätteen säilytysaika lyhentyy

Hyötöreaktorit toisivat myös ydinjäteongelmaan uusia ratkaisuja, koska neljännen polven reaktoreissa pystyttäisiin käyttämään polttoaineena nykyisten reaktoreiden synnyttämään jätettä.

Hyötöreaktoreiden synnyttämää ydinjätettä joudutaan myös varastoimaan vähemmän aikaa kuin nykyisten reaktoreiden.

– Uusien reaktoreiden avulla on mahdollista pilkkoa jätettä nopeammin puoliintuvaksi, jolloin sitä ei tarvitse enää säilyttää niin pitkään, professori Juhani Hyvärinen sanoo.  

Nykyisten reaktoreiden korkea-aktiivisen jätteen varastointia joudutaan suunnittelemaan jopa 100 000 vuodeksi.

– Hyötöreaktorilla päästään alle tuhannen vuoden säilytysaikaan, Hyvärinen sanoo.

Hyötöreaktoriteknologian odotetaan tulevan kaupalliseen käyttöön parinkymmenen vuoden sisällä.

Artikkelia korjattu 5.9. kello 10.25: Hyötyreaktori korjattu hyötöreaktoriksi.

Suosittelemme