Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 9 vuotta vanha

Pienoishelikoptereille tulossa tiukat rajat – yleisön yllä lentäminen kielletään

Parhaillaan sorvattavat ilmailunormien muutokset suitsivat pienoishelikopterien lennättämistä. Tulevaisuudessa kauko-ohjaajalta voidaan vaatia mm. lupakirja ja käytettävissä olevia lentopaikkoja rajataan. Muutokset koskevat vain lentotyössä olevia laitteita.

Pienoishelikopteri kuvaa kuvaajaa ilmasta.
Kuva: Petri Aaltonen / Yle
Heli Mansikka
Avaa Yle-sovelluksessa

Kauko-ohjattavien pienoishelikopterien lennätyksiin on tulossa tiukennettuja säännöksiä. Syynä on pienoishelikopterien käytön lisääntyminen.

Miehittämättömien alusten lennätystä valvoo Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Trafin erityisasiantuntija Jorma Kivinen kertoo, että valvontaa lisätään usealla eri osa-alueella.

– Nyt koptereiden lennättämisestä ei ole oikeastaan mitään säännöksiä. Lennättäjä voi esimerkiksi olla täysin tietämätön ilmatilaa koskevista säänöksistä, sanoo Kivinen.

Tietämättömyydestä voi aiheutua vaaratilanteita muulle ilmailulle. Pienoiskopterien törmäysvaara oikeiden lentokoneiden ja helikoptereiden kanssa on Kivisen mukaan todellinen.

– Lentokoneiden ja helikopterien alin lentokorkeus taajamien ulkopuolella on 150 metriä. Myös pienoishelikopterit voivat nousta näihin korkeuksiin, jolloin törmäysriski on olemassa.

Näköyhteys kopteriin oltava

Uudet vaatimukset sisältyvät Trafilta tulossa olevaan ilmailumääräykseen sekä käsittelyssä olevaan ilmailulain muutokseen. Ilmailumääräykset ovat astumassa voimaan jo syksyn aikana, mutta kaikki ilmailulakiin tulevat muutokset eivät astu voimaan heti.

Ilmailumääräykseen suunnitellaan muutoksia, jotka mm. rajaavat koptereiden käyttöaluetta.

– Pienoishelikopterin on oltava koko ajan lennättäjän näköpiirissä, korkeintaan 500 metrin etäisyydellä ja enintään 150 metrin korkeudessa. Tällä hetkellä määräysluonnoksessa on linjattu, että saa painaa maksimissaan 25 kiloa.

– Yleisön ja taajamien tiheästi asuttujen osien päällä lentäminen pääsääntöisesti kielletään.

Ilmailulain muutos on mahdollistamassa myös lupakirjan vaatimisen kopterin lennättäjältä. Tämä muutos astuu voimaan aikaisintaan ensi vuoden loppupuolella.

– Jatkossa kauko-ohjaajalta voidaan vaatia lupakirja, jonka edellytykset määritellään laissa. Lisäksi kauko-ohjauspaikan miehistölle voidaan asettaa vaatimuksia. Lakiin tulee myös mahdollisuus vaatia lennättäjältä toimintaan lupa.

Muutokset koskevat vain lentotyössä olevia laitteita

Tulossa olevat muutokset eivät koske lennokeiksi määriteltyjä laitteita. Myös pienoishelikopterit luetaan lennokeihin, jos niitä käytetään esimerkiksi leluina.

– Muutokset eivät siis koske hupi- tai urheilutarkoituksessa lennätettyjä laitteita. Käyttötarkoitus ratkaisee, onko laite miehittämätön ilma-alus vai lennokki, Kivinen sanoo.

Trafin mukaan loppuvuoden aikana voimaantulevat säädösmuutokset koskevat siis miehittämättömiä ilma-aluksia, joita käytetään ammatti- tai muussa työkäytössä jonkin tehtävän hoitamiseen.

– Lentotyöllä tarkoitetaan esimekiksi ilmakuvausta, valvontalentoja, riistalaskentaa tai etsintälentoja. Ilma-aluksia voidaan käyttää mitä moninaisimpiin tehtäviin.

Trafi kuitenkin painottaa, että kaikkien lennokkeja lennättävien on noudatettava yleistä varovaisuutta.

Juttua tarkennettu kello 13.50 ja 15.51: lisätty tietoa siitä, mitä laitteita muutokset koskevat.

Suosittelemme