Hyppää sisältöön

Ovatko huonossa kunnossa olevat Rakkolanjoki ja Haapajärvi oikeat kohteet Lappeenrannan jätevesille?

Lappeenrannan jätevesien tulevasta laskupaikasta päätetään lopullisesti joulukuussa. Mitä mieltä olet laskupaikasta ja minne mielestäsi jätevedenpuhdistamo olisi jatkossa hyvä sijoittaa.

Kuva: Yle

Lappeenrannan kaupunginhallitus esittää jätevesien tulevaksi laskupaikaksi Rakkolanjokea. Myös Ely-keskus ja Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri kannattavat kyseistä vaihtoehtoa.

Lappeenrannan jätevedet johdetaan nykyisinkin Rakkolanjokeen ja sen yhteydessä olevaan Haapajärveen, jotka ovat huonossa kunnossa mittavista puhdistusoperaatioista huolimatta.

Jätevedet puhdistetaan nykyisin Toikansuon jätevedenpuhdistamossa, mutta uutta puhdistamoa on kaavailtu Hyväristönmäelle muun muassa runsaamman tilan vuoksi.

Jätevesille on ehdotettu laskupaikoiksi myös Saimaata sekä Vuoksea, joita on luonnehdittu selvityksissä vielä huonommiksi vaihtoehdoiksi.

Suosittelemme sinulle