Hyppää sisältöön

Oikeusministeriö: Sote-uudistuksen lakiluonnos ei ole täysin perustuslain mukainen

Oikeusministeriön mukaan sote-uudistuksen jatkovalmisteluun on varattava vielä aikaa.

Kuva: Yle

Oikeusministeriö katsoo, että sote-uudistuksen lakiluonnoksesta löytyy useita ongelmia perustuslain kannalta. Sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa oikeusministeriö nostaa esille uudistuksen vaikutukset muun muassa kuntien itsehallintoon ja rahoitukseen.

Oikeusministeriön mukaan sote-uudistuksen tuomat suuret kuntayhtymät heikentävät pienten kuntien ja niiden asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Samalla kuitenkin kunnat joutuvat maksamaan yhä suuremman osan lakisääteisten palvelujen järjestämisestä.

– Tämä asetelma näyttäytyy erityisen ongelmallisena, jos kunnan ja sen asukkaiden vaikutusmahdollisuudet palvelujen järjestämistä koskevaan päätöksentekoon jäävät vähäisiksi, ministeriö sanoo lausunnossa.

Oikeusministeriö pitää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä suuriin, keskimäärin 60 kunnan kuntayhtymiin vaikeasti sovitettavana kuntien nykyiseen toimintamalliin.

Oikeusministeriö kaipaa luonnokselta kattavaa vaikutusten arviointia. Luonnoksesta ei esimerkiksi selviä, minkälaisia taloudellisia vaikutuksia uudistuksen myötä kohdistuisi kuntiin.

Jatkovalmistelu vaatii paljon aikaa

Oikeusministeriö toteaa lausunnossa, että "esitysluonnos ei kaikilta osin täytä perustuslain asettamia vaatimuksia". Oikeusministeriön lausunnossa todetaan, että uudistus edellyttää useiden lakien kumoamista ja usean lain teknistä tarkastelua. Sosiaali- ja terveysministeriön esitysluonnos ei kuitenkaan sisällä näitä muutosehdotuksia.

Oikeusministeriö kehottaa, että jatkovalmisteluun varataan riittävästi aikaa.

– Esitysluonnos näyttäisi edellyttävän vielä siinä määrin jatkovalmistelua, että esityksen eduskuntakäsittelylle varattu aika on vaarassa jäädä kovin lyhyeksi vaalikauden lähestyessä loppuaan, ministeriö toteaa lausunnossa.

Suosittelemme sinulle