Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 8 vuotta vanha

Tampereen köyhyysohjelmalla iso urakka: 40 000 pienituloista

Tampereella on tätä nykyä noin 40 000 pienituloiseksi laskettavaa. Ongelmien kasautumista hillitsemään ehdotetaan yhdeksi keinoksi, että liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia helpotettaisiin. Keskeisin ja vaikein asia on silti työpaikkojen puute.

Hakemus toimeentulotuesta
Kuva: Juha Korhonen / Yle
Jouni Tanninen
Avaa Yle-sovelluksessa

Tampereen kaupunki yrittää helpottaa köyhyysongelmia erityisellä ohjelmalla.

Noin 40 000 tamperelaista katsotaan tätä nykyä pienituloisiksi. Joukossa on paljon työttömiä, eläkeläisiä, opiskelijoita, sekä pienipalkkaisia, varsinkin osa-aikaisia työntekijöitä.

Ongelmat kasautuvat helposti

Monien kohdalla heikko tulotaso lisää mm. terveysongelmien kasautumista. Köyhyysohjelman yksi ehdotus onkin aktiivipassi, joka helpottaisi liikunta- ja kulttuuripalvelujen saantia sekä joukkoliikenteen käyttöä. Tätä on tosin Tampereella ehdotettu aiemminkin.

Aktiivipassi on käytössä jo monessa Keski-Euroopan maassa, erityisesti Saksassa ja Itävallassa. Se perustuu ajatukseen, että matala tulotaso ei saa olla este ihmisten monipuoliselle osallistumiselle, aktiiviselle elämälle ja itsestä huolehtimiselle.

Köyhyystyöryhmä ehdottaakin aktiivipassin kokeilemista pitkäaikaistyöttömille vuosina 2015-16.

Sosiaalinen yritys voisi työllistää

Myös sosiaalityötä sekä työllistämistä pitäisi ehdotuksen mukaan tehostaa. Sosiaalipalvelut pitäisi yhä enemmän räätälöidä yksilöllisesti. Työelämässäkin vaatimukset ovat aina vain yksityiskohtaisempia.

Työllistämismahdollisuuksia nähdään etenkin sosiaalisten yritysten kautta. Tätä nykyä Tampereen Sarka myy mm. toimisto- ja rakennuspalveluja lähinnä kaupuingille, mutta määritellyissä rajoissa jonkin verran myös yksityispuolelle.

Eteenpäinkin on Tampereella päästy joissain kohdissa. Sosiaaliasiamiehen mukaan vuonna 2013 Tampereella arvioitiin olevan 175 asunnotonta, kun edellisenä vuonna heitä oli 322.

Rajojen vetäminen on aina kaavamaista

Pienituloisuuden määrittely ei välttämättä ole helppoa, mutta raja on vedetty näin:  Pienituloiseksi luokiteltu  joutuu tulemaan toimeen alle 60 prosentilla koko väestön mediaanitulosta, joka vuonna 2012 oli Tampereella noin 27 000 euroa ruokakuntaa kohti.

Tästä voidaan laskea köyhyysrajaksi karkeasti 16 000 euroa vuodessa tai 1350 euroa kuukaudessa, siis asuntokuntaa kohti.

Asuntokunnan koko puolestaan on Tampereen seudulla keskimäärin 1,8 henkeä.

Mediaanitulo on hieman eri kuin keskiarvotulo. Jos nimittäin pannaan koko joukon tulot suuruusjärjestykseen, niin keskimmäinen niistä on mediaani.

Suosittelemme sinulle