Hyppää sisältöön

Metsäinstituutti nauttii lähes diplomaattisuojaa – ylinopeussakot on kuitenkin maksettava

Eri maiden edustustot tekevät kohdemaissaan työtä diplomaattisen koskemattomuuden ja erioikeuden suojan alla. Suomessa on myös pieni joukko virastoja, joilla on samantyyppisiä erioikeuksia. Esimerkiksi Joensuussa pääpaikkaansa pitävän Euroopan metsäinstituutin (EFI) toimitilat ovat oikeudellisesti loukkaamattomat.

Euroopan metsäinstituutti Joensuu. Kuva: Pekka Sivukari / Yle

Eri maiden edustustot ja niiden työntekijät nauttivat eritasoista koskemattomuutta. Suomessa toimii seitsemän järjestöä, joilla on diplomaattista koskemattomuutta muistuttavia oikeuksia. Ainoa pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimiva tällainen kansainvälinen järjestö on Joensuussa pääpaikkansa pitäväEuroopan metsäinstituutti (siirryt toiseen palveluun)(EFI).

EFI:n (European Forest Institute) erityisasema on eduskunnan vahvistama ja se perustuu tasavallan presidentin antamaan asetukseen.

Erioikeudet rinnastettavissa diplomaattiseen koskemattomuuteen

Vaikka järjestöjen kohdalla ei voidakaan puhua suoraan diplomaattisesta koskemattomuudesta tai erioikeudesta, niin ainakin virkatehtävien ja tilojen kohdalla ne ovat hyvin lähellä esimerkiksi suurlähetystöjä.

Vuonna 2007 annetussaEFI:ä koskevassa asetuksessa (siirryt toiseen palveluun)sanotaan muun muassa, että:

Instituutin toimitilat ovat loukkaamattomat. Virkamiehellä tai muulla Suomessa julkista valtaa käyttävällä henkilöllä on pääsy instituutin toimitiloihin virkatehtäviensä suorittamiseksi ainoastaan johtajan nimenomaisella suostumuksella ja tämän hyväksymien ehtojen mukaisesti tai johtajan pyynnöstä.

Tulipalon sattuessa katsotaan kuitenkin, että lupa on jo annettu, jotta apu olisi ajoissa käytettävissä.

EFI:n sopimuksessa on kirjattu myös mahdollisen turvapaikan tai pakopaikan haun mahdollisuus:

Instituutti ei salli pidätystä tai tiedoksiantoa oikeudenkäynnissä pakoilevien henkilöiden tai asianomaisen viranomaisen antaman, rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista tai karkotusta koskevan määräyksen kohteena olevien henkilöiden käyttää toimitilojaan pakopaikkana.

Toisaalta Suomen valtio on sitoutunut turvaamaan kansainvälisten metsätutkijoiden työrauhan:

Hallituksella on velvollisuus ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin suojellakseen instituutin toimitiloja tunkeutumiselta tai vahingolta sekä estääkseen instituutin rauhan häiritsemisen tai sen kunnianloukkauksen.

Ylinopeussakot on maksettava

EFI:n kaltaisten järjestöjen työntekijöiden on maksettava sakkonsa esimerkiksi liikennerikkomuksista. EFI:n sopimuksessa sanotaan, että "lainkäytöllistä koskemattomuutta ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun on kyse liikennerikoksista".

Euroopan Metsäinstituutin lisäksi erioikeuksista on sovittu myös muun muassa Euroopan kemikaaliviraston kanssa. Suomen valtio sopii tekstin sisällön erikseen kunkin vastapuolen kanssa.

Suosittelemme sinulle