Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 8 vuotta vanha

Kuntakokeilusta vaikea ponnistaa avoimille työmarkkinoille

Kemissä on kaksi vuotta etsitty keinoja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Kolmasosa työllisyyden kokeiluun osallistuneesta 350 pitkäaikaistyöttömästä on työllistynyt, mutta heistä vain 30 avoimille työmarkkinoille.

Työtön työnhakija
Kuva: YLE
Karoliina Marttala
Avaa Yle-sovelluksessa

Työttömyysaste on Kemissä noussut kaksi vuotta kestäneestä työllisyyden kuntakokeilusta huolimatta. Tällä hetkellä työttömyysaste on 17,4 prosenttia ja työttömiä työnhakijoita on 1300.

Kuntakokeiluun on osallistunut kaikkiaan 350 pitkäaikaistyötöntä. Tarkoituksena on löytää vaikeimmin työllistettäville ja pisimpään työttöminä olleille oma yksilöllinen polku työelämään.

Olennaista on saada kokeilussa mukana olevan työelämävalmiudet ajan tasalle. Käytössä on monenlaisia keinoja, muun muassa työterveyslääkärin palveluiden hyödyntäminen, työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioiminen ja ryhmätoiminta työlämään palaamiseksi.

Yritykset mukaan työllisyyden hoitoon

Tavoitteena on, että reitti kulkee työelämäkokeilun ja palkkatuen kautta mahdolliseen palkkatyöhön. Kahden vuoden aikana kuitenkin 110 työllistyneestä vain 30 on työllistynyt vapaille työmarkkinoille.

Vielä vuoden jatkuvan kokeilun tavoitteena on saada rakennettua Kemiin oma työllistämismalli. Malli koostuu muun muassa asiakasohjauksesta ja sosiaali- ja terveyspalveluista sekä kuntoutuksesta.

Tavoitteena on saada myös alueen työnantajat kokeiluun mukaan, samoin kuin pyrkiä lisäämään työllistymistä järjestöjen ja yhdistysten kaltaisille välityömarkkinoille. Järjestöille ja yrittäjille on kehitetty erilaisia toimintamalleja ja tukia, jotka helpottavat pitkäaikaistyöttömän palkkaamista.

Enemmän työtehtäviä vähemmän koulutetuille

Projektipäällikkö Riitta Hakalan mukaan työllisyyttä ei pyritä hoitamaan pelkästään yksilöiden tasolla, vaan mallissa kehitetään myös kaupungin rakenteita.

Hakalan mukaan myös työmarkkinoita pitäisi kehittää, jotta sieltä löytyisi enemmän sellaisia työtehtäviä, jotka vaativat vähemmän koulutusta.

Kolmasosa pitkäaikaistyöttömistä on ihmisiä, joiden ei työkyvyn tai terveydellisten syiden vuoksi edes kuuluisi olla työnhakijoina. Siihen toivotaan saatavan parannusta maanantaina kaupunginhallituksen käsittelyssä olevalla työllisyyspalveluyksiköllä, joka mahdollisesti perustetaan vuonna 2016.

Tarkoituksena on koota kaikki työllisyyspalvelut saman katon alle, jolloin yksi toimija koordinoi kaiken työllistämiseen liittyvän, tukityöllistämisestä kuntouttavaan työtoimintaan.

Tähän asti alun toista miljoonaa maksavan kokeilun menoihin on saatu 75 prosenttia työvoimapoliittista avustusta.

Suosittelemme sinulle