Hyppää sisältöön

Yksityishenkilö nokkapokassa Metsähallituksen kanssa Lönnrotin kulkemasta polusta

Suomussalmelainen yksityishenkilö väittää, että Vienan reittiä on takavuosina tuhottu systemaattisesti. Viralliset tahot vakuuttavat, että museoviranomaiselta on pyydetty asianmukaiset lausunnot hakkuista. Arkeologi ei kuitenkaan pysty vahvistamaan, ovatko hakkuut pysyneet lausuntojen mukaisina.

Kuva: Metsähallitus
Minna Heikura

Kainuun liiton koolle kutsumassa kokouksessa puitiin tiistaina Suomussalmella sijaitsevan Vienan reitin hakkuita, ja niistä jälleen noussutta keskustelua. Vienan reitti inventoitiin noin kymmenen vuotta sitten, ja sen tuloksena reitti osoitettiin Kainuun maakuntakaavassa muinaismuistoväyläksi.

– Reitti on otettava huomioon maankäytönsuunnittelussa. Tämän päivän neuvottelun perusteella tuli käsitys, että määräyksiä on noudatettu niin Metsähallituksen kuin yksityismetsienkin osalta, kertoo Kainuun liitosta suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, joka edustaa asiassa maakuntakaavoittajan näkökulmaa.

Metsähallituksen aluejohtaja Arto Tolosen mukaan kaikista hakkuukohteista pyydetään aina lausunto museoviranomaiselta, ja sen mukaan myös toimitaan.

– Toki kaikista asioista ei ole oltu samaa mieltä, mutta ratkaisuun on tyydytty ehkä pienen neuvottelun jälkeen. Museon kanssa pärjätään, en näe siinä ongelmaa, sanoo Tolonen.

Kainuun Museon arkeologi Esa Suominen kertoo, että kohdissa, missä Vienan reitti on selkeä ja kohtuullisessa kunnossa, edellytetään 20–30 metrin suojavyöhykettä reitin molemmin puolin. Suojavyöhykettä ei ole voitu vaatia, jos reitin kulusta on epäselvyyttä.

– Kaikki perustuu muinaismuistolakiin. Sitä noudattaen olemme yrittäneet toimia parhaamme mukaan.

Samat edellytykset koskevat niin Metsähallituksen metsiä kuin yksityismetsiäkin. Sitä Suominen ei tiedä, onko metsissä toimittu museon lausuntojen mukaan.

– En ole käynyt katsomassa miten lausuntoja on tulkittu ja noudatettu. Toivottavasti hakkuut ovat pysyneet lausuntojen rajoissa.

"Systemaattista ja häikäilemätöntä tuhoamista"

Vienan reitin hakkuisiin liittyvään neuvotteluun Kajaanissa tiistaina osallistunut suomussalmelainen Pentti Kinnunen sanoo seuranneensa asiaa surullisena.

– Vienan reitti kulkee kotinurkilta kohti valtakunnan rajaa. Lähes 20 vuotta olen katsonut surullisena, miten reittiä on systemaattisesti tuhottu täysin tietoisesti ja häikäilemättä. Esimerkiksi luontoarvoja ja hautapaikkaa on rikottu. Eri tahot ovat aina pelastaneet Metsähallituksen porukan.

Monesti riittää, että yksi on eri mieltä, ja sitten ollaan valtakunnan mediassa jos näin halutaan.

Arto Tolonen

Kinnusen mukaan Metsähallitus on kaatanut reitin varrelta muinaismuistolain alaisia merkkipuita. Yhteistyö Metsähallituksen kanssa ei ole kaikissa yhteisissä hankkeissakaan aina luonnistunut.

– Keväällä kyläyhdistyksen henkilöt neuvottelivat Metsähallituksen kanssa paikasta reitin varrella, minne asetetaan levähdyspaikka ja laavu. Laavu oli katto päällä polun varressa, kun tuli vaatimus, että siitä paikasta pitää maksaa vuokraa. Laavu piti siirtää yksityisen maille.

Tiistain keskustelut käytiin Kinnusen mukaan asiallisessa hengessä, vaikka hän ei kertomansa mukaan ollutkaan paikalle tervetullut Metsähallituksen edustajien mielestä.

Metsähallituksesta aluejohtaja Arto Tolonen kertoo, että yhtiö on pärjännyt Suomussalmella kyläyhdistyksen kanssa, mutta yksityishenkilöiden kanssa on ollut hankalampaa.

– Ymmärtääkseni meillä ei Ylä-Vuokin kyläyhdistyksen kanssa ole kovin suurta näkemyseroa, mutta yksittäisten kyläläisten kanssa on. Monesti riittää, että yksi on eri mieltä, ja sitten ollaan valtakunnan mediassa jos näin halutaan, Tolonen kommentoi.

Lönnrotin reitille halutaan järjestelmällisempi suunnitelma

Tiistain neuvottelussa sivuttiin reitin jatkokäyttöä ja sovittiin, että neuvottelupöytään palataan uudelleen tammikuussa suuremmalla kokoonpanolla.

– Kainuun liitto kutsuu eri tahoja, ja tarkoitus on käydä keskustelua itse Vienan reitistä, mutta myös laajemmin kylän matkailumahdollisuuksista, kuvailee Metsähallituksesta aluejohtaja Arto Tolonen.

Suomussalmelainen Pentti Kinnunen toivoo kulttuuripiireiltä asiassa ronskimpaa otetta.

Pitäisi olla jonkinlainen kokonaiskäsitys ja -suunnitelma siitä, millainen Vienan reitin halutaan olevan.

Esa Suominen

– Toivon, että kaikki kulttuuripiirit ottaisivat sellaisen asenteen, että tämä uniikkikappale saataisi säilymään, tulisi selkeät ohjeet, ja luontokohteita jäisi jonkin verran näkyviin. Sitten voisi unohtaa nämä sotkut.

Myös Kainuun Museon arkeologi Esa Suominen peräänkuuluttaa järjestelmällisemmän suunnittelun perään.

– Pitäisi olla jonkinlainen kokonaiskäsitys ja -suunnitelma siitä, millainen Vienan reitin halutaan olevan. Se on kuitenkin poikkeuksellisen arvokas kulttuurihistoriallinen kulkureitti, jollaisia ei ole kovin montaa. Reitillä pitäisi olla muutakin arvoa kuin montako puuta sieltä saadaan sahattua.

– Epäilen, että Elias Lönnrotin aikaan reitillä on ollut vähän isompaa puuta kuin nykyään. Tällaista hakkuuaukeaa ei todennäköisesti ollut, Suominen huomauttaa.

Vuokin kyläyhdistys kerääntyy keskiviikkona puhumaan omaan kokoukseensa Vienan reitistä.

Suosittelemme sinulle