Hyppää sisältöön

Omistusasuminen saattaa lisätä työttömyyttä – katso kuinka paljon omalla alueellasi on vuokra-asumista

Etlan tutkimusjohtaja Mika Maliranta haluaisi saada suomalaiset asumaan vuokralla, jotta työmarkkinat vilkastuisivat. Tutkimusten mukaan runsas omistusasuminen lisää työttömyyttä. Yle Uutisten laskurista voit katsoa, kuinka paljon asuinalueellasi on omistus- ja vuokra-asumista.

Teemo Tebest,
Juha Rissanen,
Anna Takala

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

0
vuokrataloutta
0
omistustaloutta
Valitse postinumeroalue. Näet millä tavalla alueen taloudet ovat jakautuneet vuokra- ja omistusasuntoihin sekä miten alueen asukkaat ovat jakautuneet ammattiasemansa kautta. Mukana kaikki postinumeroalueet joissa asuu yli 30 taloutta.Lähde: Paavo – Postinumeroalueittainen avoin tieto

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) tutkimusjohtajan Mika Malirannan mielestä suomalaiset eivät muuta tarpeeksi töiden perässä, mikä näkyy työttömyystilastoissa. Malirannan mukaan syypää on omistusasuminen.

– Työntekijöiden pitäisi liikkua aika vilkkaasti, jotta uudet työpaikat saisivat sopivia työntekijöitä. Omistusasujat usein poteroituvat tiettyyn paikkaan, eikä heille aina löydy sopivinta työpaikkaa sen oman työssäkäyntialueen sisältä, Maliranta sanoo.

Aina töiden perässä muuttaminen ei onnistu. Pienellä paikkakunnalla asunnon myyminen voi olla vaivalloista, mikä hidastaa muuttamista.

– Maaseudulla saatetaan katsella kauemmin, löytyisikö omalta paikkakunnalta töitä. Kynnys muuttaa pois on maaseudulla korkeampi kuin kasvukeskuksissa, joissa asunnon saa yleensä nopeammin kaupaksi, sanoo Joensuun OP-Kiinteistökeskuksen toimitusjohtaja Tuomo Mustonen.

Omistusasuminen lisää työttömyyttä – mutta miten?

Omistusasumisen ja työttömyyden suhdetta tutkinut Tampereen yliopiston taloustieteen lehtori Jani-Petri Laamanen vahvistaa, että omistusasumisen ja työttömyyden välillä on syy-seuraussuhde. Asunnonomistajat itse sijoittuvat työelämässä hyvin, mutta korkea omistuasumisen osuus näkyy alueella kasvaneena työttömyytenä.

Sitä, mistä syy-seuraussuhde johtuu, ei tiedetä.

– Yksi mahdollinen vaikutus liittyy asuntolainojen takaisin maksuun. Suuret lainalyhennykset ovat pois kotitalouksien kulutusmahdollisuuksista, mikä sitten taas voi heikentää kulutuskäyttäytymisen kautta talouskehitystä.

Omistuasumisen vaikutus muuttohalukkuutteen ei Laamasesta yksin riitä selittämään ilmiötä.

– Tällainenkin vaikutus on todennäköisesti olemassa, mutta on vaikea uskoa, että se olisi niin suuri, että se selittäisi koko tämän omistusasumisen ja työttömyyden välisen yhteyden.

Asuntotulon verottamista vai pidempiä laina-aikoja?

Maliranta ja Laamanen ovat molemmat sitä mieltä, että omistusasumisen vaikutus työmarkkinoihin on merkittävä.

– Nähdäkseni merkitys on ainakin niin suuri, että sitä ei kannata jättää huomiotta, kun keskustellaan asuntopolitiikasta tai työttömyydestä, Laamanen sanoo.

– Asuntopolitiikka on yksi esimerkki tällaisesta konkreettisesta politiikasta, joka vaikuttaa työntekijöiden liikkuvuuteen, Maliranta toteaa.

Malirannan mielestä paras tapa vaikuttaa omistusasumisen yleisyyteen ja sitä kautta työmarkkinoihin olisi tasata vuokra- ja omistusasumisen kuluja. Nyt omistusasuminen on vuokra-asumista edullisempaa.

– Sellaiset ihmiset, jotka asuvat omassa asunnossa, niin he saavat ikään kuin eräänlaista asuntotuloa, jota voitaisiin verottaa. Näin omistusasuminen ja vuokra-asuminen asetettaisiin tasa-arvoisempaan asemaan keskenään.

Asuntotuloverossa verotettaisiin omassa asunnossa asumisesta koituvaa etua verrattuna vastaavanlaisessa markkinahintaisessa vuokra-asunnossa asumiseen.

Laamanen puolestaan suosisi pidempi laina-aikoja, ennakkosäästämistä sekä lainakattoa. Nämä kaikki vaikuttavat käytettävissä oleviin tuloihin ja sitä kautta talouteen ja työmarkkinoihin.

Asumisesta ja asuntopolitiikasta keskustellaan perjantaina 23.1. klo 13 Yle Uutisten verkkokeskustelussa. Yleisön kysymyksiin vastaavat tutkija Seppo Laakso ja ympäristöministeriön hallitussihteeri Ville Koponen. Keskusteluun voi osallistua osoitteessa yle.fi/osallistu.

Suosittelemme sinulle