Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 8 vuotta vanha

Uusi selvitys ei auttanut – sopu Carean rästimiljoonista vielä kaukana

Uudet laskelmat saavat täystyrmäyksen ainakin Haminasta ja Virolahdelta. Niille uudet rätingit toisivat miljoonaluokan lisälaskun. Myös Pyhtäällä ja Miehikkälässä selvitykseen suhtaudutaan epäilevästi. Saamapuolelle jäävää Kouvolaa selvitys miellyttää.

Raha
Kuva: Henrietta Hassinen / Yle
Petri Lassheikki
Avaa Yle-sovelluksessa

Uusi selvitys ei ole tuomassa sopua kuntien välille sairaanhoitopiiri Carean vanhoista alijäämistä. Ulkopuolisen asiantuntijan tekemässä selvityksessä on tarkasteltu vuosina 2006–2010 kuntayhtymässä syntyneitä alijäämiä ja niiden jakamista kuntien kesken palvelujen käytön perusteella. Selvityksen on tehnyt julkishallinnon tilintarkastuksiin keskittynyt BDO Audiator Oy jäsenkuntien toimeksiannosta.

Selvityksen laskelmat saavat täystyrmäyksen ainakin Haminasta ja Virolahdelta. Niille uudet rätingit toisivat miljoonaluokan lisälaskun. Myös Pyhtäällä ja Miehikkälässä selvitykseen suhtaudutaan epäilevästi, vaikka niiden vastuut kasvaisivat esityksessä huomattavasti maltillisemmin kuin Haminan ja Virolahden. Haminan vastuut kasvaisivat 2,7 miljoonalla eurolla yhteensä lähes 5,4 miljoonaa euroon. Virolahden vastuut kasvaisivat reilulla 1,7 miljoonalla yli kahteen miljoonaan euroon.

Virolahden kunnanjohtajan Osmo Havuahon mukaan laskelmien tulos oli odottavissa, mutta silti yläkanttiin odotuksiin nähden.

Havuahon mielestä laskelma sinänsä on toimeksiantoon nähden linjassa, mutta ei tarkastelujakson aikana voimassa olleen perussopimuksen mukainen. Kiista kulminoituukin siihen, jaetaanko vanhat alijäämät kuntien kesken palvelujen silloisen käytön mukaan vai siten kuin kustannusten jaosta oli tuolloin kuntien välillä sovittu.

Kouvolan vastuut puolittumassa

Kouvolassa laskelmia pidetään oikeudenmukaisina juuri sen vuoksi, että ne perustuvat palvelujen todelliseen käyttöön kyseisinä vuosina. Kouvolan vastuut puolittuisivat reilusta kahdestatoista miljoonasta reiluun kuuteen miljoonaan.

– Kouvola on maksanut enemmän Carealle, kuin mitä se on käyttänyt palveluita, ja tämä otetaan nyt huomioon, toteaa Kouvolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka.

Haminan kaupunginhallituksen puheenjohtajan Tapio Lepistön mukaan lähtökohta alijäämien kattamiselle tulee olla sellainen, että kunnat voivat hyväksyä sen yksimielisesti. Lepistön mukaan tilanne on myös juridisesti ongelmallinen.

– Aikanaan sovittu laskutusmalli purettaisiin jälkikäteen tilanteessa, jossa tilinpäätökset on hyväksytty sellaisinaan ja alijäämien kattamatta jättäminen on hyväksytty joka vuosi erikseen sekä Careassa että omistajakunnissa, Lepistö huomauttaa.

Sopuratkaisu voi olla työn takana

Kotkan kaupunki on hyväksymässä selvityksen, vaikka sillekin kertyisi lisää maksettavaa 1,2 miljoonaa euroa. Palvelujohtaja Jorma Haapanen pitää ylijäämien jakamista kuntien kesken palvelujen käytön mukaisesti parhaana ja ainoana oikeana tapana. Haapanen myöntää esimerkiksi, että Kotkassa on ollut raskasta Carean palvelujen ylikäyttöä.

Carea päättä perjantaina pyytääkö se kunnilta lausunnot uudesta selvityksestä. Jorma Haapasen mukaan jäsenkuntien edustajista koostuva Carean yhtymäkokous voi lausunnot saatuaan päättää ylijäämien jakautumisessa kuntien kesken enemmistöpäätöksellä.

Kuntapäättäjien ja virkamiesten yhteinen toive on kuitenkin, että asiassa päästäisiin kuntien kesken neuvotteluratkaisulla yksimielisyyteen. Osmo Havuaho arvelee, että jos alijäämiä alettaisiin jakaa äänten enemmistöillä päättämällä, jäisi esimerkiksi Virolahden ainoaksi vaihtoehdoksi yhtymäkokouksen päätöksen riitauttaminen perussopimuksen vastaisena.

Haapanen toteaakin lähes kymmenen vuoden takaisia asioita koskevan kiistan olevan malliesimerkki siitä, miten asioille käy kun ne jäävät roikkumaan.

Alijäämien kattaminen on noussut nyt uudelleen esiin, koska eduskunnan käsittelyssä olevassa kuntalain muutoksessa on tarkoitus ulottaa alijäämän kattamisvelvoite koskemaan myös kuntayhtymiä. Carealla oli kattamattomia alijäämiä viime vuoden lopussa yhteensä lähes 25 miljoonaa euroa.

Suosittelemme