Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 8 vuotta vanha

Tutkimus: Matkapuhelin on suomalaisille tärkeämpi kuin työ tai parisuhde

Turun yliopiston tutkimuksen mukaan suomalaiset arvostavat uutta teknologiaa enemmän kuin ennen. Teknologia on muuttanut elämäntapa- ja kulutusasenteita kaikissa väestöryhmissä.

Pariskunnan kuva älypuhelimen näytöllä.
Kuva: Julian Stratenschulte / EPA
Esa Töykkälä
Avaa Yle-sovelluksessa

Turun yliopiston tutkimuksen mukaan teknologialla on ollut merkittävä vaikutus suomalaisten arvo- ja asenneilmapiiriin viimeisten 15 vuoden aikana. Vapaa-ajan ja mukavan elämän merkitys on korostunut entisestään.

– Matkapuhelin koetaan nykypäivänä tärkeämmäksi asiaksi kuin työ tai parisuhde. Myös internetyhteyttä pidetään vuosi vuodelta välttämättömämpänä. Samaan aikaan perinteiset mediavälineet, kuten televisio ja sanomalehti ovat menettäneet merkitystään ihmisten arjessa, kertoo taloussosiologian tohtorikoulutettava Aki KoivulaTurun yliopiston tiedotteessa.

Yli 60-vuotiaat kokevat kuitenkin sanomalehden edelleen tärkeäksi. Tutkimuksen mukaan heidän arvomaailmansa vaikuttaa olevan pehmeämpi kuin muilla ikäluokilla.

– Suomalaisen asenneilmapiirin muutoksia kuvastaa sekin, että tietoturvaongelmat rinnastetaan sotilaallisten konfliktien ja epävakaiden taloussuhdanteiden kaltaisiin yhteiskunnallisiin riskeihin. Tätä kehitystä voidaan tulkita siten, että teknologiset riskit askarruttavat yhä useampia suomalaisia, Koivula sanoo.

Tutkimus jatkoa aiempien vuosien kyselyille

Tutkimus mahdollistaa vertailun suomalaisten aiempiin arvoihin ja asenteisiin. Nyt tehty kyselytutkimus on jatkoa vuosien 1999, 2004 ja 2009 kyselyille.

– Kyselystä saamme tärkeää tietoa kulutus- ja elämäntavan muutoksista sekä velkaantumisen, taloudellisen toimeentulon ja sosiaalisen huono-osaisuuden vaikutuksista eri väestöryhmissä, Aki Koivula sanoo.

Turun yliopiston taloussosiologian tutkijoiden teettämässä kyselytutkimuksessa kartoitettiin 18–74-vuotiaiden suomalaisten asenteita elämän eri osa-alueita kohtaan. Kyselytutkimukseen vastasi kaikkiaan 1 354 suomalaista.

Suosittelemme