Hyppää sisältöön

Peruskoulu uudistuu: Vanhemmat haluavat opetukseen paikallisuutta ja sosiaalisia taitoja

Perusopetus on uusimassa vaatekaappiaan. Reilun vuoden kuluttua peruskoulujen opetuksen tulisi näyttää ja tuntua aivan uudenlaiselta. Kajaanissa kysellään parhaillaan vanhemmilta, mitä paikallisia painotuksia he toivoisivat opetukseen.

Kuva: Sini Salmirinne / Yle

Uudet opetussuunnitelman perusteet tulevat voimaan reilun vuoden kuluttua. Alakoululaiset aloittavat uuden opetussuunnitelman mukaisen opiskelun syksyllä 2016.

Kainuussa peruskoulujen uutta arkea on suunniteltu yhteistuumin maakunnallisesti, mutta tilaa on myös monille kuntakohtaisille ratkaisuille. Kajaanin peruskouluissa on viime päivinä vedetty läpi vanhempainiltoja, joissa on kysytty vanhempien mielipidettä erilaisiin paikallisiin painotuksiin lasten tulevissa opinnoissa.

– Meillä on koulussa 550 lasta ja vanhempainiltaan ilmoittautui 220 vanhempaa. Paikan päälle tuli lopulta reilut sata vanhempaa, kertoo keskusteluillan yleisömenestyksestä Pietari Brahen koulun rehtori Pertti Määttä.

Määttä harmittelee, että vanhempainilta osui niin Pietari Brahella kuin muutamalla muullakin kajaanilaiskoululla kauniin kevätsään iltoihin, mikä mahdollisesti verotti keskustelijoiden määrää.

– Mutta ne vanhemmat, jotka tulivat, olivat todella motivoituneita vaikuttamaan, Määttä kiittelee.

Kajaanin vedet ja metsät oppituntien aiheeksi

Kajaanilaiskoulujen iltatapahtumissa vanhemmat ovat työstäneet erilaisia teemoja ryhmätöinä.

– Kajaanissa tehtiin aiemmin kysely koulujen henkilökunnalle, sidosryhmille, oppilaille ja vanhemmille. Neljä kokonaisuutta nousi tästä kyselystä esille: sosiaaliset taidot, työelämäosaaminen, elämänhallintataidot ja paikallisuus. Näitä aihealueita haluttaisiin siis selkeämmin ja laajemmin mukaan perusopetukseen, ja nyt vanhemmat ovat voineet ideoida konkreettisia ehdotuksia teemojen toteuttamiseen, kuvailee Kätönlahden koulun rehtori Unto Kemppainen.

Ylipäätään vesi, ympäristö, Talvivaara, metsä – näitä teemoja toivotaan nousevan isommin esille Kajaanin perusopetuksessa.

Unto Kemppainen

Rehtorit eivät osaa arvioida vanhempainiltojen antia. Ryhmätyöt käydään läpi myöhemmin tänä keväänä. Yhtenä paikallisteemana miehet nostavat kuitenkin esiin ympäristön.

– Siinä missä jossain muualla voi korostua Päijänne, meillä nousee esille Oulujärvi. Ylipäätään vesi, ympäristö, Talvivaara, metsä – näitä teemoja toivotaan nousevan isommin esille Kajaanin perusopetuksessa, Määttä ja Kemppainen arvelevat.

Uusien suunnitelmien mukaisen opettamisen on tarkoitus olla paljon laaja-alaisempaa kuin nykyinen pirstaleinen opetus, rehtorit kuvailevat.

– Tiedonhaku on mullistunut. Nykyään voi mennä nettiin ja klikata hetkessä ties mitä tietoa saataville. Ei tämänkaltaisella pirstaleisella tiedon keräämisellä ole enää mitään arvoa. Tarkoitus on, että jatkossa eri oppiaineet tekevät entistä tiiviimpää yhteistyötä, sitä tehdään enemmän myös erilaisten paikallisten sidosryhmien ja vanhempien kanssa, ja käsittelemme laajempia kokonaisuuksia.

– Jokaisella vuosiluokalla on oltava jatkossa vähintään yksi isompi kokonaisuus vuosittain käsittelyssä – vähemmän aiheita, mutta syvempää tietoa, rehtori Unto Kemppainen kuvailee.

Suosittelemme sinulle