Hyppää sisältöön

Tutkimus: Unettomuudesta ja masennuksesta kärsivät näkevät enemmän painajaisia

Satunnaiset painajaiset ovat yleisiä ja harmittomia, mutta jatkuvat painajaiset voivat olla vakava ongelma.

Kuva: Hanna Lumme / Yle

Paljon painajaisia näkevillä ihmisillä on usein unettomuutta ja masennusta, kertoo Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laaja tutkimus.

Heidän työkykynsä voi myös olla alentunut. Lisäksi painajaisten näkemiseen liittyvät runsas alkoholinkäyttö ja kova stressi.

Painajaiset ovat ikäviä ja herättävät

Painajaiset ovat hyvin epämiellyttäviä unia, jotka usein herättävät nukkujan.

– Suomalaisista aikuisista 3-5 prosenttia näkee painajaisia usein, naiset useammin kuin miehet ja ikääntyneet useammin kuin nuoret. Tutkimuksessa selvitimme, mitkä psyykkiset ja fyysiset tekijät liittyvät aikuisilla painajaisiin, kertoo tohtorikoulutettava Nils Sandman Turun yliopiston tiedotteessa.

Toistuvasta unettomuudesta tai diagnosoidusta masennuksesta kärsivistä henkilöistä lähes joka viides näki painajaisia usein. Hyvin nukkuvista henkilöistä, joilla ei ollut masennusoireita, painajaisia koki alle kaksi prosenttia.

Myös masennus- ja unilääkkeiden käyttö oli yhteydessä painajaisiin, mutta tilastoanalyysin perusteella lääkkeiden painajaisia lisäävä vaikutus ei ollut erillään masennuksen ja unettomuuden vaikutuksesta.

Runsaasti liikkuvilla on keskimääräistä vähemmän painajaisia

Alentunut työkyky, tyytymättömyys elämään, kova stressi ja kipulääkkeiden runsas käyttö liittyivät myös jatkuviin painajaisiin.

Elämäntapoja kartoittavista kysymyksistä selvisi, että humalahakuinen juominen useita kertoja kuukaudessa oli yhteydessä painajaisten näkemiseen.

– Sen sijaan runsaasti liikkuvilla vastaajilla oli keskimääräistä vähemmän painajaisia, kertoo Sandman.

Aineistona tutkimuksessa käytettiin THL:n vuosina 2007 ja 2012 keräämiä FINRISKI -terveyskyselyitä, joihin oli vastannut lähes 14 000 suomalaista 25–74 -vuotiasta aikuista.

– Tutkimuksen luonteesta johtuen emme voineet osoittaa suoraa syy-seuraussuhdetta painajaisten ja riskitekijöiden välillä, mutta tulokset auttavat ohjaamaan jatkotutkimusta oikeille alueille ja lisäävät ymmärrystä painajaisista ilmiönä, sanoo Sandman.

Suosittelemme sinulle