Hyppää sisältöön

Villa Rana on ehdolla Suomen uhanalaisimmaksi kulttuuriperintökohteeksi

Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampuksella sijaitseva Villa Rana on ehdolla yhdeksi Suomen uhanalaisimmaksi kulttuuriperintökohteeksi. Europa Nostran Suomen paikallisyhdistyksen hakuun tuli kaikkiaan yksitoista ehdotusta tuhoamisvaarassa olevista suomalaisista kulttuuriperintökohteista.

Kuva: Jyväskylän yliopiston tiedemuseon kuva-arkisto

Suomen paikallisyhdistys Europa Nostra Finland valitsee uhanalaisimman kohteen kevään aikana ja lähettää sen ehdolle eurooppalaiseen kulttuuriperintöohjelmaan. Ohjelma kokoaa yhteen tahoja etsimään ratkaisuja seitsemän hankkeeseen kohteiden pelastamiseksi. 

Edellisen kerran Suomen uhanalaisin kulttuuriperintökohde -haku järjestettiin vuonna pari vuotta sitten. Tuolloin valituksi tuli Joensuussa sijaitseva hotelli-ravintola Wanha Jokela.

Suomen uhanalaisin kulttuuriperintökohde -hakuun tuli kaikkiaan 11 ehdotusta. Villa Ranan lisäksi ehdotettiin muun muassa  Erik Bryggmanin uimahallia Turussa,

Gustavsvärnin merilinnoitusta Hangossa, Malmin lentoasemaa Helsingissä, entistä Isonsannan sahaa Porissa ja Lauttasaaren vesitornia Helsingissä

Europa Nostra on 42 maassa toimiva kansalaisjärjestö, joka tekee läheistä yhteistyötä Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja Unescon kanssa.

JY:n tiedemuseo korostaa sitä, että Suomi on ratifioinut koko joukon erilaisia kulttuuriympäristöjen vaalimiseen liittyviä kansainvälisiä sopimuksia, mutta niiden toteuttamiseen ei ole eri tahoilla resursseja. Villa Ranan tapaus on esimerkki tästä.

Purku uhkasi 1960 -luvulla

Seminaarinmäen kampuksella sijaitseva Villa Rana on osa Suomen valtion rakennusperintöä. Kansallisromanttisen ja Art noveau - tyylisen rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Jyväskylän seminaarin piirustuksen, käsityön ja maantieteen lehtori Yrjö Blomstedt omia oppiaineitaan varten. Villa Rana valmistui vuonna 1905. Piirustus- ja veistosalikäytössä se toimi 1950-luvun loppuun saakka.

Rakennus oli 1960-luvulla purku-uhan alla, ja se pelastettiin seminaarin ja korkeakoulun seuraajan Jyväskylän yliopiston laitoskäyttöön. Rakennuksessa ovat toimineet yliopiston taidehistorian, etnologian ja historian oppiaineet eri vuosina. Rakennusta ryhdyttiin peruskorjaamaan vuonna 2013, mutta työt jäivät kesken syksyllä 2014 ja rakennus jäi tyhjillään. Jyväskylän yliopisto päätti vuokralaisena luopua rakennuksesta suuren vuokrarasitteen vuoksi keväällä 2015. Omistaja on toistaiseksi tuloksetta etsinyt rakennukselle ostajaa mm. yksityiseltä sektorilta.

Rakennus on kokonaistaideteos

Blomstedtin suunnittelemaa piirustus- ja veistosalirakennusta on malliesimerkki 1900-luvun alun eurooppalaisen piirustuksenopetuksen opetustiloista Suomessa. Rakennus on kokonaistaideteos: Blomstedt on suunnitellut myös interiöörit ja niihin kuuluvat kalusteet, jotka ovat säilyneet.

Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampus, johon Villa Rana kuuluu, liittyy kokonaisuutena oleellisesti maanosamme sivistyshistoriaan. Seminaarinmäellä on myös arkkitehti Konstantin Kiseleffin, Theodor Granstedtin, Alvar Aallon, Arto Sipisen sekä Ilmari Lahdelman ja Rainer Mahlamäen suunnittelemia rakennuksia.

Arvokiinteistöistä taloudellisia riesoja

Vuoden 2009 yliopistolain muutoksen myötä on Suomessa syntynyt tilanne, jossa yliopistoilla ei ole enää varaa vuokrata arvokiinteistöjään. Tämä on erittäin suuri uhka vanhimmalle ja arvokkaimmalle osalle yliopistojen rakennettua kulttuuriperintöä.

Suomi on allekirjoittanut ja ratifioinut UNESCOn kulttuuriperintöön liittyviä yleissopimuksia sekä Euroopan neuvoston julistuksia. Suomella on siis selvä tahtotila kulttuuriperintönsä säilyttämiseksi ja turvaamiseksi, mutta yliopistoilla ei ole enää varaa entisiin arvokiinteistöihinsä eivätkä niiden rakennussuojeluasiat käytännössä kuulu kenellekään. Villa Rana on ensimmäinen tapaus tässä kehityskulussa.

Suurena uhkana on, että ansaintalogiikkojen ristiriita rapauttaa ja tyhjentää vähitellen myös koko Seminaarinmäen hienon kokonaisuuden, jolla on keskeinen kulttuurihistoriallinen merkitys suomalaisen arkkitehtuurin ja Suomen kasvatustieteellisen opetuksen ja tutkimuksen sekä suomenkielisen opettajakoulutuksen kannalta.

Suosittelemme sinulle