Hyppää sisältöön

Woikosken voimalahanke peruttu: "Ely-keskus asetti mahdottomat ehdot"

Kaasuyhtiö Woikoski pani uuden voimalayksikön rakentamisen jäihin. Yhtiö pitää lupaehtoja kohtuuttomina.

Kuva: Yle / Antti Kolppo
Tuukka Lukinmaa

Kaasuyhtiö Woikosken suunnitelma rakentaa uusi voimalaitosyksikkö Mäntyharjulle Voikosken itärannalle on toistaiseksi peruttu. Yhtiön mukaan Itä-Suomen aluehallintoviraston lupaehdot ovat käytännössä mahdottomia täyttää.

– Etelä-Savon ely-keskus yhdessä Kaakkois-Suomen ely-keskuksen kanssa asetti lupaan sellaiset ehdot, että tosiasiallisesti hanke on peruttava, sanoo Woikoski Oy:n omistaja ja hallituksen puheenjohtaja Clas Palmberg.

Investointi olisi ollut noin viiden miljoonan euron arvoinen. Palmbergin mukaan hankalia ehtoja on useita, mutta "viimeinen niitti" on padon yläpuolisen Vuohijärven vedenkorkeuden säännöstelyraja, joka padon yläpuolisen Sarkaveden vesistölle on asetettu.

– Säännöstelyraja eli vedenkorkeuden sallittu vaihteluväli peräkkäisinä päivinä on luvassa kaksi senttimetriä. Sehän tarkoittaa sitä, että jos tuuli kääntyy, niin olemme rikkoneet lupaehtoja. Se on teoreettisesti mahdoton juttu, Palmberg sanoo.

Palmbergin mukaan veden säännöstelyn ei pitänyt edes olla osa uuden yksikön lupaprosessia, mutta jostain syystä lupaehtoja alettiin muuttaa. Nykyisellään säännöstelyraja on yhtiön mukaan suunnilleen 15 senttimetriä.

– Tässä juridiikka heittää nyt häränpyllyä, Palmberg päivittelee.

AVI: Vesistölle ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa

Itä-Suomen aluehallintovirasto kiistää lupaehtojen olevan kohtuuttomia. Lupaa käsitellyt ympäristöneuvos Antti Ylitalo sanoo, että sääntelyrajan tarkoitus on estää sellaiset juoksutukset, jotka saavat Vuohijärven vedenpinnan korkeuden vaihtelemaan voimakkkaasti lyhyen ajan kuluessa.

– Voimalaitospäätöksessä on syytä antaa sellaiset määräykset, että vesistöön ei aiheuteta kohtuuttomia haittoja. Uusi voimalaitosyksikkö mahdollistaisi kahden yksikön yhtäaikaisen käytön. Määräyksillä halutaan varmistaa se, että juoksutusten ja vedenkorkeuden nopearytminen lyhytaikaissäännöstely ei ole mahdollista, Ylitalo sanoo.

Ylitalo korostaa, että vedenkorkeuden nopealla vaihtelulla on vaikutuksia muun muassa rantavyöhykkeen ekologiaan, rantojen omistajiin ja vesistöjen virkistyskäyttöön. Puheet tuulensuunnan vaikutuksista juoksutuksiin ympäristöneuvos torppaa.

– Kahdessa senttimetrissä on kyse vuorokauden keskiarvosta, ei siihen tuulensuunnat vaikuta. Juoksutusta koskevat määräykset mahdollistavat erinomaisen hyvin uuden voimalaitosyksikön käytön, ja samalla varmistetaan, että aikaisempaa suurempia vaikutuksia padon yläpuolisessa vesistössä ei tapahdu.

Kalatiekin jää rakentamatta

Jos voimalaitosyksikkö jää rakentamatta, myöskään kalatietä Vuohijärven ja Voikosken välille ei tule. Kalatie oli ehtona voimalaitoksen rakentamiselle, ja se olisi toiminut muun muassa lohikalojen lisääntymisympäristönä.

– Aiomme valittaa tästä Vaasan hallinto-oikeuteen, mutta kokemukset ovat sellaisia, että ei virkamies muuta toisen virkamiehen päätöksiä. Tuskin ne paikan päälle tulevat katsomaan, mikä tilanne on, vaan päätökset tehdään kirjoituspöytätyönä, Clas Palmberg sanoo.

– Se, että olemme toimineet Voikoskella on pitkälti minun henkilökohtainen päätökseni. Olemme kaukana asiakkaista, ja paikka on meidän tyyppisellemme yhtiölle epäedullinen. Olen perustellut Voikoskella toimimista sillä, että meillä on täällä jonkin verran vesivoimaa.

Palmbergin mukaan lupapäätös merkitsee sitä, että yhtiön uudet hankkeet sijoitetaan tulevaisuudessa muualle kuin Etelä-Savoon.

Korjaus 16.5. kello 14:38: Haastateltavan nimi on Clas Palmberg, ei Palmgren.

Suosittelemme sinulle