Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 7 vuotta vanha

Apotti-potilastietojärjestelmän toimittaa yhdysvaltalainen Epic

Pääkaupunkiseudun uuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän hankintahinta on noin 385 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että kaikki tarvittavat tiedot löytyisivät yhden järjestelmän sisältä.

Apotti-hankkeen oma tunnus
Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki
Tapio Pellinen
Avaa Yle-sovelluksessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä korvaavan Apotti-järjestelmän toimittajaksi on valittu yhdysvaltalainen Epic Systems.

Hintaa uudelle järjestelmälle tulee noin 385 miljoonaa euroa 10 vuoden ajalle. Vanhojen järjestelmien ylläpito olisi samalla ajalla maksanut noin 450 miljoonaa euroa.

Kaikkine kustannuksineen Apotin käyttöönoton arvioidaan maksavan yhteensä 575 miljoonaa euroa.

Hinta pitää sisällään järjestelmän toteutuksen, käyttöönoton, käyttöoikeudet, ylläpidon, tuen sekä uudet versiot koko 10 vuoden sopimuskauden aikana.

Apotin arvellaan maksavan itsensä takaisin 7 vuoden aikana.

Kun kaikki sopimuksen osapuolet ovat hyväksyneet hankintapäätöksen, CGI Suomella on kaksi viikkoa aikaa valittaa hankintaehdotuksesta markkinaoikeuteen. Näillä näkymin valitus pitäisi jättää viimeistään lokakuun alussa.

Laatu ohitti hinnan

Loppumetreillä kilpailutuksessa Epicin lisäksi oli mukana vain kanadalaistaustainen CGI Suomi. Heidän tarjoamansa vertailuhinta, noin 320 miljoonaa, oli 65 miljoonaa euroa pienempi kuin Epicillä, mutta Epic pesi heidät yhtä vaille kaikilla muilla mittareilla.

Olennaista oli, että testausvaiheessa Epicin järjestelmä voitti tuotevertailun selkeästi, eli tulevat käyttäjät pitivät sitä paremmin toimivana.

Myös Epicin henkilökunta arvioitiin taitavammaksi ja vakuuttavammaksi kuin CGI Suomella.

Aiemmista tietojärjestelmien ostamisen vaikeuksista on myös opittu: kilpailutuksessa järjestelmien rajapinnoilta vaadittiin avoimuutta ja integroitavuutta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos järjestelmään halutaan joskus uusia palikoita, ne voidaan ostaa keneltä vain sen sijaan, että ne voisi toimittaa ainoastaan alkuperäisen järjestelmän myyjä.

Helpotusta lääkäreille

Hankkeen tavoitteena on saada kaikki kutakin potilasta koskevat tiedot yhteen paikkaan helposti saataville, jotta esimerkiksi lääkärien aikaa ei kulu tietojen etsimiseen eri järjestelmien syövereistä. Myös sähköistä asiointia halutaan helpottaa, jotta yksinkertaisia rutiiniasioita voisi hoitaa tarvitsematta käydä erikseen vastaanotolla.

Tarkoitus on, että Apotti pitää sisällään kaiken tarvittavan muun muassa yleislääketieteestä päihdehuoltoon, äitiysneuvoloihin, arkistointiin ja lääkerekisteriin.

Apotti-hankkeessa ovat tällä hetkellä mukana Helsinki, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Muut Husin kunnat voivat hankkia saman tietojärjestelmän myöhemmin, jos haluavat.

Apotti on tarkoitus ottaa ensimmäisenä käyttöön Vantaalla vuonna 2017.

Juttuun lisätty tietoja päätöksen perusteista, CGI Suomen valitusmahdollisuudesta ja käyttöönoton kokonaishinnasta.

Suosittelemme sinulle