Hyppää sisältöön

THL: Tupakointi maksaa yhteiskunnalle 1,5 miljardia

Tupakointi aiheutti arviolta yli 700 uutta työkyvyttömyyseläkejaksoa, yli 800 000 sairauslomapäivää ja noin 4 300–4 500 kuolemaa. Tupakoinnista aiheutuvat sairaanhoitokulut ovat suuremmat kuin esimerkiksi alkoholiin liittyvät.

Kuva: Hanna Lumme / Yle

Tupakoinnista aiheutuu vuodessa 1,5 miljardin euron kulut yhteiskunnalle, kun huomioidaan sekä välittömät että välilliset kulut, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore raportti.

Tupakoinnin arvioidaan aiheuttaneen vuonna 2012 Suomessa runsaat 700 uutta työkyvyttömyyseläkejaksoa, yli 800 000 sairauslomapäivää ja noin 4 300–4 500 kuolemaa. Tupakoinnin arvioitiin olleen syynä noin 17 prosentissa kaikista 35–64-vuotiaiden kuolemista.

Tupakoinnin välittömät kustannukset olivat vuonna 2012 noin 617 miljoonaa euroa. Tästä 290 miljoonaa oli muun muassa terveydenhuollon menoja ja tulipalojen aiheuttamia kuluja ja 327 miljoonaa euroa tupakoinnin aiheuttamia tulonsiirtoja, kuten sairauspäivärahoja.

Välillisiä kustannuksia arvioidaan olleen noin 840–930 miljoonaa euroa. Välillisillä kustannuksilla tarkoitetaan sitä, kuinka paljon tuotantoa todennäköisesti menetetään tupakoinnin vuoksi. Tähän sisältyvät esimerkiksi tupakointikuolemien ja työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamat menetykset tuotannossa sekä sairauspoissaolojen ja tupakkataukojen aiheuttamat menetykset työajassa.

Tupakoinnista aiheutuvat sairaanhoitokulut olivat suuremmat kuin esimerkiksi alkoholiin liittyvät.

Suosittelemme sinulle