Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 7 vuotta vanha

Vertailu: Näin paljon turvapaikanhakijalle maksetaan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa

Yle Uutiset selvitti, paljonko turvapaikanhakijoille maksetaan taloudellista tukea Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa kuukaudessa. Vertailu perustuu maahanmuuttovirastojen sivuilta kerättyyn tietoon, eikä sisällä esimerkiksi mahdollisia turvapaikanhakijoille maksettavia erityisavustuksia. Vertailu osoittaa, että eniten rahallista tukea esimerkkiperheelle maksetaan Tanskassa.

Lammin vastaanottokeskuksen aulassa kaksi miestä
Kuva: Heidi Kononen / Yle
Eero Mäntymaa,
Liisa Haapanen
Avaa Yle-sovelluksessa

Yle Uutiset laski, paljonko kahden aikuisen ja kolmen lapsen perheelle maksettaisiin rahallista tukea eri puolilla pohjoismaita. Vertailuun otettiin mukaan Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska.

Esimerkeissä olevat luvut laskettiin siten, että kuhunkin maahan tulisi kahden aikuisen ja kolmen lapsen (10-, 15-, ja 17-vuotiaat) perhe. Esimerkkitapauksissa majoituksen ylläpitäjä ei tarjoa perheelle ruokaa. Tällöin tuki on korkeampi.

Taloudellinen tuki turvapaikanhakijaperheelle kuukaudessa -grafiikka.
Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Vertailu osoittaa, että kuukausittain eniten rahaa maksetaan Tanskassa. Tanskan ja Ruotsin luvut on saatu laskemalla yhteen maissa maksettavat päivärahat kuukaudessa. Suomen ja Norjan luvut perustuvat kuukausittain maksettavaan summaan. Vertailussa ei ole huomioitu ostovoimapariteettia.

Suomen tukijärjestelmä muuttunut vuoden 2009 jälkeen

Esimerkkitapaukseksi pyrittiin ottamaan samankaltainen perhe, kuin vuoden 2009 uutisessa oli. Vuonna 2009 julkaistun uutisen mukaan kahden aikuisen ja kolmen 10-17 –vuotiaan lapsen perhe sai kuukaudessa toimeentulotukea 1277 euroa Suomessa. Vuoden 2009 jälkeen tilanne on Suomessa muuttunut.

Vuonna 2011 Suomessa tuli voimaan laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta. Lainmuutoksen myötä Suomessa luovuttiin toimeentulotuen maksamisesta ja siirryttiin vastaanottorahan maksuun. Samalla tuen tasoa leikattiin.

Suomessa turvapaikanhakijoille maksettavan vastaanottorahan suuruuteen vaikuttaa se, tarjoaako vastaanottokeskus aterioita vai ei. Jos ateriat tarjotaan, on tuki pienempi. Lapset, vanhemmat ja yksinasuvat aikuiset saavat kuussa eri verran rahaa.

Vastaanottorahan lisäksi Suomessa turvapaikanhakija saa maksuttoman asumisen sekä maksuttoman terveydenhuollon. Terveydenhuoltopaketti ei ole yhtä laaja kuin Suomen kansalaisten saama, vaan se kattaa välttämättömät terveydenhuoltokulut. Lapsille sen sijaan tarjotaan hoitoa laajemmin.

– Periaatteessa lapset saavat hoitoa tarpeen mukaan, sanoo maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Jorma Kuuluvainen.

Tukijärjestelmien vertailu vaikeaa

Ruotsissa turvapaikanhakijoiden saama tuki muotoutuu suurin piirtein samoin kuin Suomessa. Ruotsissa turvapaikanhakijalle maksetaan päivärahaa (eng. daily allowance). Kuten Suomessa, myös Ruotsissa summaan vaikuttaa tarjoaako majoittaja ruokaa vai ei. Myös Ruotsissa valtio tarjoaa majoituksen turvapaikanhakijalle ilmaiseksi. Ruotsin maahanmuuttoviraston sivujen mukaan päivärahan tulisi kattaa vaatetuksen lisäksi esimerkiksi terveyshoidon.

Ruotsin maahanmuuttoviraston viestinnästä kuitenkin kerrotaan, että Ruotsissa turvapaikanhakijat hakevat erityisavustuksia, jotka maksetaan päivärahan päälle. Tyypillisesti erityisavustusta haetaan esimerkiksi hammashoitoon, viestinnästä kerrotaan.

Grafiikka turvapaikanhakijoiden määrästä.
Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Myös Suomessa turvapaikanhakijat voivat hakea erityisavustusta. Tällainen tapaus voisi olla esimerkiksi perheenlisäys ja äkillinen tarve lastenvaatteille. Se myönnetäänkö erityisavustusta vai ei ”harkitaan tarkkaan”, sanoo maahanmuuton vastaanottoyksikön johtaja Jorma Kuuluvainen. Näiden erityistukien maksamisen vuoksi kuukausittain maksettavian tukisummien vertailu itsessään onkin vain suuntaa antavaa.

Suosittelemme