Hyppää sisältöön

Suomelle jälleen moitteita kidutuksen vastaiselta komitealta

Komitean mukaan esimerkiksi Suomen poliisivankiloiden oloissa on runsaasti parannettavaa. Komitea esittää myös huolensa siitä, että sen aiempia suosituksia ei ole edelleenkään pantu täytäntöön, vaikka jotkut niistä on annettu yli 20 vuotta sitten.

Paljuselli
Kuva: Yle
Yle Uutiset

Suomessa viime syksynä tarkastuskäynnillä vieraillut Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea arvostelee Suomea monista epäkohdista Suomen suljetuissa laitoksissa.

Komitean maaliskuussa valmistunut raportti vierailusta julkaistiin torstaina. Komitea teki järjestyksessään viidennen tarkastuskäyntinsä Suomeen vuoden 2014 syys-lokakuun vaihteessa. Komitea vieraili raporttiaan varten poliisivankiloissa, vankiloissa, vastaanottokeskuksissa sekä Niuvanniemen sairaalassa.

Komitea totesi, että yleiset olot vankiloissa, vastaanottokeskuksissa ja psykiatrisissa sairaaloissa olivat hyvät tai vähintään riittävät, mutta se löysi erityisesti poliisivankiloiden oloista myös paljon huomautettavaa. Komitea toisti pitkään olemassa olleen suosituksensa siitä, että oikeudenkäyntiä odottavia vankeja ei enää pidettäisi poliisivankiloissa, joissa ei sen mukaan ole riittäviä valmiuksia vankien pidempiaikaiseen sijoittamiseen.

Komitea myös moitti Suomea siitä, että poliisin tiloissa ei ole vangeille tarjolla riittävää terveydenhoitovalmiutta. Tämä saattaa komitean mukaan johtaa siihen, että vankien vakavat terveysongelmat jäävät huomaamatta ja että seurauksena voi olla jopa kuolemia.

Paljuselleistä tulisi luopua kokonaan

Komitea moitti myös sitä, että useissa Helsingin ja Keravan vankilan selleissä ei edelleenkään ollut vessoja. Paljuselleistä tulisi komitean mukaan luopua kokonaan. Komitean mielestä myöskään vankiloissa ei ollut tarpeeksi lääkäreitä ja heidän määräänsä tulisi lisätä. Komitea oli erityisesti huolissaan myös vankien välisestä väkivallasta ja uhkailusta.

Psykiatrisissa sairaaloissa komitea suositteli muun muassa pakkopaitojen käytöstä luopumista keskipitkällä aikavälillä ja niiden korvaamista vähitellen toisilla vähemmän nöyryyttävillä hallintatavoilla. Komitea myös suositteli lainsäädännön muuttamista siten, että ennen potilaan määräämistä pakkohoitoon kuultaisiin myös riippumattoman psykiatrin lausunto asiasta.

Komitea oli huolissaan myös siitä, että useiden sen aiemmin antamien suositusten käyttöönotto Suomessa ei vieläkään ole toteutunut. Osa näistä suosituksista on komitean mukaan jo 20 vuotta vanhoja.

Oikeusministeriö: Vaihtoehtoja tutkintavankien suhteen selvitetään

Komitean raportin tutkintavankeja koskevaan osaan Suomen oli lähetettävä vastauksensa kolmen kuukauden kuluessa.

Oikeusministeriön vastauksessa kerrotaan, että ministeriön työryhmä selvittää parhaillaan eri vaihtoehtoja tutkintavankien suhteen. Selvitettävänä ovat muun muassa tutkintavankien elektroninen valvonta sekä heidän siirtämisensä vankeinhoidon vastuulle.

Tutkintavankien sijoittaminen vankiloihin saattaisi kuitenkin ministeriön vastauksen mukaan esimerkiksi pidentää ja hankaloittaa rikosten poliisitutkintaa. Myös vankipaikkojen määrän suunniteltu vähentäminen saattaa aiheuttaa ongelmia asiassa ja vankiloita olisi myös uudistettava tutkintavankien sijoittamiseksi niihin.

Oikeusministeriön mukaan tutkintavankien sijoittamisesta poliisivankiloihin aiotaan luopua lähes kokonaan, mutta uudistuksen aikataulu selviää vasta työryhmän selvityksen valmistuttua vuoden 2015 lopussa.

Mikäli ehdotukset hyväksytään ja muut uudistuksen ennakkoehdot täyttyvät nopeasti, uudistus voisi tulla voimaan vuoden 2017 alusta. Ministeriön mukaan Suomen taloudellinen tilanne ja tiukat säästötavoitteet saattavat kuitenkin hankaloittaa uudistusten käyttöönottoa.

Suosittelemme sinulle