Hyppää sisältöön

Suomeen yksi iso rahapeliyhtiö – Veikkaus, RAY ja Fintoto yhdistyvät

Rahapelien tuottoja aiotaan myös jatkossa käyttää yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Tuottojen jaosta säädetään uudella tuotonjakolailla.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on torstaina hyväksynyt Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ja Fintoton rahapelitoimintojen yhdistämisen. Sisäministeriö alkaa seuraavaksi valmistella fuusion mahdollistavaa lainsäädäntöä.

Hallituksen mukaan uudistuksen tavoitteena on vahvistaa suomalaista rahapelien yksinoikeusjärjestelmää luomalla yksi valtion kokonaan omistama rahapeliyhtiö.

– Siinä (yhdistymisessä) on kaksi keskeistä syytä. Ensimmäinen on se, että meillä on aika kova paine tehdä uudistuksia, jotta pystymme säilyttämään suomalaisen rahapelimonopolijärjestelmän, joka on hyvinvointiyhteiskunnallemme yksi keskeisistä asioista. Reilusti yli miljardi euroa tuloutetaan suomalaiseen hyvinvointiin, ja sen haluamme turvata. Toinen syy on se, että kilpailu rahapelimaailmassa kovenee kokoajan, eivätkä rahapeliyhtiöt yksin pysty vastaamaan kansainväliseen kilpailuun, sisäministeri Petteri Orpo (kok.) perustelee.

Rahapeliyhteisöjen fuusioitumista on valmisteltu yhdessä viranomaisten, edunsaajaryhmien sekä Veikkauksen, RAY:n ja Fintoton kanssa. Fuusion ensimmäisessä vaiheessa perustetaan yhdistymistä valmisteleva väliaikainen integrointiyhtiö. Myöhemmin toisessa vaiheessa perustetaan valtion kokonaan omistama uusi rahapeliyhtiö. Sisäministeri Petteri Orpon mukaan siirtymäaika uuteen rahapeliyhtiöön on noin puolitoista vuotta.

Valtioneuvoston kanslian omistajanohjausosasto vastaa yhdistämisen käytännön toteuttamisesta yhteistyössä rahapeliyhteisöjen kanssa. Sisäministeriö koordinoi hanketta ja valmistelee tarvittavan lainsäädännön. Hankkeen etenemistä seurataan parlamentaarisesti.

Veikkauksen, RAY:n ja Fintoton yhdistyminen perustuu viime hallituskaudella tehtyyn parlamentaariseen selvitykseen. Tavoitteena on, että kotimaisten rahapeliyhteisöjen yksinoikeuteen perustuva rahapelijärjestelmä säilyy myös jatkossa.

Hallituksen mukaan yksinoikeusjärjestelmä on paras tapa estää rahapeleihin liittyvät väärinkäytökset ja vähentää rahapelaamisen sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Rahapelien tuottoja aiotaan vastedeskin käyttää yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Tuottojen jaosta on määrä säätää uudella tuotonjakolailla.

Suosittelemme sinulle