Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 7 vuotta vanha

Yli puolet uskoo: Valtaosa turvapaikanhakijoista jää työttömiksi ja elää sosiaalituilla

Taloustutkimus selvitti kansalaisten näkemyksiä turvapaikanhakijoista. Tutkimukseen haastateltiin 1 001 henkilöä.

Turvapaikanhakijakyselyn tuloksia.
Kuva: Yle Uutisgrafiikka
Pekka Pantsu
Avaa Yle-sovelluksessa

Kansalaisilla on lohduton näkemys turvapaikanhakijoiden tulevaisuudesta Suomessa. Taloustutkimuksen mielipidekyselyn mukaan yli puolet (51 %) haastatelluista katsoo, että suurin osa maahan jäävistä turvapaikanhakijoista jää työttömiksi ja elää sosiaalietuuksilla.

– Suomalaiset ovat tässä aika lailla realisteja. Taloustilanne on maassa vaikea. Maahanmuuttajien työllistyminen voi olla hankalaa, arvioi tutkimusjohtaja Jari Pajunen Taloustutkimuksesta.

Miesvastaajista tätä mieltä oli 56 prosenttia ja naisista 46 prosenttia. Ikäryhmittäin vahvimmin tällä kannalla olivat 50–64-vuotiaat ja ammattiryhmistä työntekijät ja työttömät. Puolueittain tarkasteltuna pessimistisimmin maahanmuuttajien työllistymiseen suhtautuvat perussuomalaisten kannattajat ja optimistisimmin vihreät.

Vajaa kolmasosa (31 %) vastanneista taas oli eri mieltä turvapaikanhakijoiden jäämisestä työttömiksi sosiaalituilla eläjiksi. Naisissa oli tätä kantaa enemmän kuin miesvastaajissa. Puolueista vihreiden ja RKP:n kannattajat näkivät eniten valoa maahanmuuttajien pärjäämisessä Suomessa.

Suomalaisuus ei uhattuna

Turvapaikanhakijakyselyn tuloksia.
Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Selvä enemmistö vastaajista (65 %) katsoo, etteivät turvapaikanhakijat ole uhka suomalaiselle kulttuurille ja identiteetille. Naisista tätä mieltä oli 68 prosenttia ja miehistä 61 prosenttia. Ikäryhmittäin tällä kannalla olivat vahvimmin 25–34-vuotiaat ja heikoimmin 15–24-vuotiaat. Ammateittain näin ajateltiin yleisimmin toimihenkilöitten ja yrittäjien ryhmissä ja puolueittain vihreiden ja RKP:n äänestäjissä.

Reilu neljäsosa (26 %) vastaajista näkee turvapaikanhakijoiden uhkaavan suomalaista kulttuuria ja identiteettiä. Miehissä tätä ajattelua on enemmän kuin naisissa ja eläkeläisissä enemmän kuin muissa. Puolueista näin suhtautuvia on yleisimmin perussuomalaisten kannattajissa.

Maahanmuuttajien vaikutus kouluun jakaa mielipiteet

Turvapaikanhakijakyselyn tuloksia.
Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Maahanmuuttajien määrän vaikutus koulun työrauhaan ja opetuksen tasoon jakaa mielipiteet tutkimuksessa. 43 prosentin mielestä työrauhaan ei vaikuta se, paljonko koulussa on maahanmuuttajia. Naiset olivat selvemmin tätä mieltä kuin miehet, ja ikäryhmistä tällä kannalla olivat yleisimmin nuoret eli 15–24-vuotiaat vastaajat.

Lähes saman määrän eli 41 prosentin mielestä maahanmuuttajien määrällä on vaikutusta opinahjon työrauhaan ja opetuksen tasoon.  Miehet ajattelivat näin hieman yleisemmin kuuin naiset.

– Sellainen poikkeava piirre siellä on, että koulumaailmaa lähimpänä oleva nuoriso suhtautuu koulun työrauhaan huomattavasti maltillisemmin kuin heitä vanhemmat. Mitä ikääntyneemmäksi mennään, sitä suurempana ongelma koulumaailmassa nähdään.  Nuorison mielestä taas työrauhaongelmaa ei niinkään ole, Pajunen painottaa

Taloustutkimus  teki tutkimuksen Ylen toimeksiannosta. Tutkimukseen haastateltiin 1 001 henkilöä, ja haastateltavat olivat 15–79-vuotiaita. Haastattelut tehtiin 28.9.–1.10 välisenä aikana. Tutkimuksen virhemarginaali on ± 2,5 prosenttiyksikköä.

Suosittelemme sinulle