Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 8 vuotta vanha

Avioliittolaista hurja väittely eduskunnassa: "Ministerit ja kansanedustajat ovat saaneet tehtävänsä Jumalalta"

PS:n Mika Niikko kyseli, missä Sipilän ja Soinin jumalanpelko.

Pirjo Auvinen
Avaa Yle-sovelluksessa

Eduskunta aloitti avioliittolain muutokseen liittyvien lakien käsittelyn hurjissa tunnelmissa. Oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) sanoi esittelevänsä lakiesitykset vastentahtoisesti. Hän vastusti sukupuolineutraalia avioliittolakia viime syksynä kun eduskunta hyväksyi sen. Silloin Lindström ja muut perussuomalaiset olivat oppositiossa. Nyt esittely lankesi hänelle oikeusministerinä.

– Kunnioitan eduskunnan tekemää päätöstä, vaikka se ei vastaakaan omaa käsitystäni. Mutta se on eduskunnan päätös ja sitä kunnioitan. Ministerinä velvollisuuteni on esitellä laki. Se on minun velvollisuuteni.

Vielä viime viikolla, kun asia oli esillä hallituksessa, Lindström oli poissa ja asian sai sijaisena esitellä liikenneministeri Anne Berner.

PS:n Niikko nimitteli arkkipiispaa palkkapaimeneksi

Puoluetoveri Mika Niikko kävi hurjana kaikkien samaa sukupuolta olevien avio-oikeutta kannattavien kimppuun, olivatpa he sitten puoluetovereita eli perussuomalaisia tai ministereitä.

Niikon mukaan ministerit ja kaikki kansanedustajat ovat saaneet tehtävänsä Jumalalta ja siksi Niikko kysyikin, missä on pääministeri Juha Sipilän ja ulkoministeri Timo Soinin jumalanpelko, kun ovat hyväksymässä muun kuin miehen ja naisen välisen avioliiton.

Niikko hyökkäsi myös arkkipiispa Kari Mäkisen kimppuun, koska arkkipiispa oli iloinnut samaa sukupuolta olevien avioliiton hyväksymisestä viime joulukuussa.

– Arkkipiispa on palkkapaimen, kun hyväksyy tällaisen, Niikko arvioi.

Perussuomalaisten Pentti Oinonen yhtyi arkkipiispan arvosteluun. Oinonen paheksui sitä, että edellinen edeuskunta käytti vuoden verran aikaa avioliittolain muutokseen.

– Sinä aikana köyhät, sairaat ja raskautetut unohdettiin. Ottaako arkkipiispä nämäkin sielut kontolleen, Oinonen kyseli.

Kristillisten Peter Östman puolestaa povasi, että arkkipiispa on ajamassa kirkon sekä hallinnolliseen että opilliseen kriisiin, sillä evankelisluterilaisen kirkon käsikirja tuntee vain miehen ja naisen välisen avioliiton.

– Miten arkkipiispa voi poiketa käsikirjasta, Östman ihmetteli.

Östmanin puoluetoveri Sari Tanus puolestaan kertoi istuvansa eduskunnassa usein hyvin surullisena.

– Tämä ilta on juuri sellainen, ensimmäisen kauden kansanedustaja Tanus kuvaili.

Hänen ja muiden kristillisdemokraattien mielestä asiassa edetetään nyt liian hätäillen ja suuriin puute on se, ettei ole tehty mitään arvioita siitä, miten avioliiton salliminen myös homo- ja lesbopareille vaikuttaa lapsiin.

Perussuomalaisista tasa-arvoista avioliittolakia kannatti viime kaudella vain espoolainen Arja Juvonen. Hän iloitsi lakipaketin etenemisestä tänäänkin.

Kannattajista Suomi muuttuu nyt sivistysvaltioksi

Eduskunnan vasen laita, vihreät  ja kokoomuslaiset iloitsivat liitännäislaeista. Keskustalaisista kannattajiin kuului Mikko Kärnä.

–  Oma kantani on, että nyt ei vetkutella tämän asian kanssa vaan lähetetään eteenpäin, Kärnä kehotti.

– Minusta tämä ei ole mikään niin kutsuttu ihmisoikeuskysmys, vaan ihmisoikeuskysymys, kokoomuksen Sari Multala alleviivasi. 

– Tämä on historiallinen hetki, kun tasa-arvoista avioliittolakia aletaan panna toimeksi, iloitsi SDP:n Timo Harakka.

– On ilo olla mukana kun Suomi siirtyy sivistysvaltioiden joukkoon, jatkoi Vihreiden Jyrki Kasvi.

– Nyt Suomi siirrettiin edistyksellisten kansakuntien joukoon, tulkitsi Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen.

Lait voimaan maaliskuussa 2017

Laki sukupuolineutraalista avioliitosta astuu voimaan maaliskuussa 2017. Niin myös siihen liittyvät kymmenen liitännäislait.

Liitännäislait tarkoittavat niitä lakeja, joita on myös muutettava kun varsinaista avioliittolakia muutetaan.  Avioliittolain kohdalla liitännäisiä on poikkeuksellisen paljon.

Yksi koskee sitä, että nyt rekistöröidyssä parisuhteessa elävät voivat yhteisellä ilmoituksella muuttaa suhteensa avioliitoksi. Muutos ei siis tapahdu automaattisesti, mutta rekisteröintiä ei myöskään tarvitse ensin purkaa.

Sen sijaan avioliitolain muutoksen jälkeen samaa sukupuolta olevat parit eivät enää voisi rekisteröidä suhdettaan, sillä uusia rekisteröintejä ei enää tehtäisi.

Uudistuksen yhteydessä poistuu myös niin kutsuttu naimattomuusvaatimus, jonka mukaan sukupuoltaan korjaava ei saa olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Liitännäislaeissa on myös muutos joka koskee kaikkia vanhempia. Jatkossa lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät vanhemmat yhdessä ja jos yhteistä päätöstä ei synny, lapsen kuuluminen uskonnolliseen yhdyskuntaan jää avoimeksi. Enää ei siis olisi tilannetta, jossa äiti voisi yksin ratkaista asian.

Lakimuutokset myös avaavat adoptio-oikeuden samaa sukupuolta olevalle parille. Nykylakien mukaan oikeus on vain aviopuolisoilla. Puolentoista vuoden kuluttua adoptiopuolisot voivat olla samaa sukupuolta.

Oikeusministeriön mukaan Suomessa rekistöröidään parisuhteita noin 300 vuodessa. Viime vuonna Suomessa oli  2 435 rekistöröityä paria.

Suosittelemme