Hyppää sisältöön

Työurien jatkaminen tyssää ikäsyrjintään – 55-vuotias nainen vaaravyöhykkeellä

Lähes kahdeksan prosenttia 55-vuotiaista naisista on kokenut työssään ikäsyrjintää. Edes oman ammattitaidon jatkuva kehittäminen ei takaa hyvää työmarkkina-asemaa.

Kuva: Marko Melto / Yle

Torjuntaa, painostamista, vähättelyä, eristämistä – ikäsyrjintä ilmenee työpaikkojen arjessa monella tavalla. Syrjinnän seurauksena työntekijä voi joutua työpaikallaan marginaaliin. Se myös vaikeuttaa vanhempien työntekijöiden mahdollisuuksia vaihtaa työpaikkaa tai työllistyä.

– Ikääntyneiden on hankala päästä työpaikkahaastatteluihin, haastattelutilanteessa heidät torjutaan tai haastattelun jälkeen ei työpaikasta kuulu enää mitään, luettelee tutkija Niina Viitasalo ikääntyneen työnhakijan kohtaamaa syrjintää.

Viitasalo tarkasteli väitöstutkimuksessaan varttuneiden palkansaajien ikäsyrjintää sekä yleisellä että yksilötasolla. Tulokset pohjautuvat Tilastokeskuksen Työolotutkimusaineistoihin ja yli 30:een syrjintää kokeneen kirjoitukseen, jotka Viitasalo sai lehti-ilmoitusten avulla.

– Joukossa oli hyvin ahdistaviakin kirjoituksia. Sellaisia, joissa ikäsyrjintä oli jatkunut vuosia, hän kertoo.

– Ihmisiä oli esimerkiksi painostettu useita vuosia jäämään eläkkeelle ja heidän etujaan oli aina heikennetty. Ihmisiä oli siirretty huonompiin tehtäviin tai tehtäviin, joihin heillä ei ollut koulutusta. Ne olivat aika hankalia tilanteita monilla.

Johtajat ovat avainasemassa

Eniten syrjintää kokevat yli 55-vuotiaat naiset. Heistä lähes kahdeksan prosenttia on kokenut ikäsyrjintää työssään. Naispalkansaajista ikäsyrjintäkokemuksia on eniten ylemmillä toimihenkilöillä ja valtiolla työskentelevillä.

Joukossa oli hyvin ahdistaviakin kirjoituksia. Sellaisia, joissa ikäsyrjintä oli jatkunut vuosia.

Niina Viitasalo

Muun muassa kaupunkilehti Tamperelaisessa ja Opettaja-lehdessä julkaistuun ilmoitukseen Viitasalo sai vastauksia esimerkiksi korkeasti kouluttautuneilta ihmisiltä, joista monet olivat hankkineet aktiivisesti lisäkoulutusta työurallaan. Viitasalo pitää koulutettujen ikääntyneiden naisten syrjintää erikoisena ilmiönä.

– Näyttää siltä, että koulutus ei takaa hyvää työmarkkina-asemaa vaikka sitä usein pidetään pelastavana tekijänä, hän sanoo.

– Että kun vain kouluttautuu, vaaraa ikäsyrjinnästä tai pitkästä työttömyydestä ei ole. Mutta näin vaan saattaa kuitenkin käydä.

Työelämässä esiintyvä ikäsyrjintä on ristiriidassa halulle pidentää ihmisten työuria. Kolmen vuoden seuranta-aikana ikäsyrjintää kokeneilla on jopa kaksinkertainen riski pitkiin sairauspoissaoloihin. Niina Viitasalo patistaakin kiinnittämään huomiota syrjintään, että pitkän työuran toteuttaminen olisi mahdollista entistä useammalle.

– Johtajat ovat kyllä avainasemassa siinä, että luodaan työpaikoille ilmapiiri, jossa kaiken ikäisillä on hyvä olla, hän sanoo.

– Eikä tämä kohdistu pelkästään varttuneisiin vaan kaiken ikäiset pitää ottaa huomioon. Joka ikäryhmällä on erilaisia tilanteita, joissa tarvitaan tukea.

Suosittelemme sinulle