Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 7 vuotta vanha

Peräpohjalainen kylä on valtakunnallisesti tunnustettu arvomaisema – Simo pääsi harvinaisuuksien joukkoon

Valtakunnallisesti tärkeitä maisemanhoitoalueita on vasta neljä: Raaseporin Skärlandet, Hyypänjokilaakso Kauhajoella, Pelkosenniemen Kairalan ja Luiron kylät, sekä viimeisimpänä joukkoon valittu peräpohjalainen maalaismaisema Simonkylästä.

Rakennuksia Simonkylässä.
Hella huolenpito näkyy monesta Simonkylän vanhasta rakennuksesta, jotka sijaitsevat Museotien varressa. Kuva: Riikka Rautiainen/ Yle
Riikka Rautiainen
Avaa Yle-sovelluksessa

Suomen neljäs valtakunnallinen maisemanhoitoalue on perustettu Simoon Perämeren rannikolle.

Arvokas kulttuurimaisema muodostuu avoimesta viljelymaisemasta, perinteisestä talonpoikaista rakennuskantaa sisältävistä kylistä sekä lukuisista perinnebiotoopeista mutta myös maankohoamisrannasta.

– Simon maisemanhoitoalueen perustaminen on korkeatasoisin saavutus, mikä Suomessa voidaan tehdä maisemansuojelun merkeissä. Se on myös tärkeä uusi askel kohti maisemanhoitoalueiden verkostoa, mikä voisi paremmin tuoda esille ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen tuloksena syntyneitä kulttuurimaisemia, luonnehtii maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikainen.

Simon maisemanhoitoalueen perustaminen luo uuden esikuvan vastaavien alueiden valmistelulle koko maassa.

Kimmo Tiilikainen

Tiiviin yhteistyön tulos

Luonnonsuojelulailla perustetun Simon maisemanhoitoalueen laajuus on lähes 8000 hehtaaria, josta puolet on maa-aluetta ja toinen puoli vesialuetta. Alueella asuu noin 650 ihmistä.

Tiilikaisen mukaan maisemanhoitoalueen perustaminen on erinomainen esimerkki avoimesta ja hyvästä yhteistyöstä paikallisten asukkaiden, viranomaisten ja eri sidosryhmien kesken.

– Simon maisemanhoitoalueen perustaminen luo uuden esikuvan vastaavien alueiden valmistelulle koko maassa, ministeri Tiilikainen sanoo.

Aloitteen maisemanhoitoalueen perustamisesta tekivät Simonkylän kyläyhdistys, Simoniemi-Viantien kylätoimikunta ja Simon kunta. Perustamista on valmisteltu Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen johdolla, mutta yhteistyössä paikallisten asukkaiden ja eri sidosryhmien kesken.

Paikalliset ovat ylpeitä kylämaisemastaan

Simon kunnanjohtaja Vivi Marttilan mukaan kuntalaiset ovat ylpeitä siitä, että Simon komeita peräpohjalaisia kylämaisemia arvostetaan myös valtakunnallisesti.

Ympäristöministeriön päätöksellä on perustettu aiemmin kolme valtakunnallista maisemanhoitoaluetta: Raaseporin Skärlandetiin, Kauhajoen Hyypänjokilaaksoon sekä Pelkosenniemen Kairalan ja Luiron kyliin.

Lisäksi ELY-keskusten päätöksellä on perustettu kaksi maakunnallista aluetta: Sallan Saijaan ja Suomussalmen vienalaiskyliin.

Suosittelemme sinulle