Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 8 vuotta vanha

USA:n aselait – Villin lännen verinen perintö

Yhdysvalloissa tehdään jatkuvasti ampuma-aseilla henkirikoksia, jotka kuohuttavat kansalaisia ja herättävät pelkoa. Maassa on kuitenkin valtava määrä aseita ja niiden sääntely on monissa osavaltioissa tehty tietoisesti mahdollisimman väljäksi.

.223 kaliberin ja 9-millinen patruuna CJI Guns-aseliikkeen pöydällä Tuckerissa, Georgiassa.
.223 kaliberin ja 9-millinen patruuna CJI Guns-aseliikkeen pöydällä Tuckerissa, Georgiassa. Kuva: Erik S. Lesser / EPA
Yrjö Kokkonen
Avaa Yle-sovelluksessa

Yhdysvalloissa kansalaiset omistavat ampuma-aseita enemmän kuin missään muussa maassa. 

Keskimäärin jokaisella yhdysvaltalaisella on ampuma-ase ja Yhdysvaltain kansalaiset omistavat arvioiden mukaan jopa puolet kaikista maailman yksityisomistuksessa olevista aseista.

Käsiaseiden määrä
Kuva: Yle uutisgrafiikka

Aseiden vapaata omistamista perustellaan yksilön vapaudella ja suojaamisella, samoin kuin maan henkisellä perinnöllä, joka juontaa juurensa Villin lännen sankaritarinoista. Aseiden vapaan omistuksen puolustajat painottavat, etteivät aseet aiheuta ongelmia, vaan niiden omistajat.

Yhdysvalloissa kuitenkin tehdään huomattavasti enemmän henkirikoksia ampuma-aseella kuin muissa länsimaissa. Henkirikosten määrä tosin on viime vuosina ollut selvässä laskussa.

Käsiaseilla tehdyt henkirikokset
Kuva: Yle uutisgrafiikka

Tiedotusvälineet kertovat silti lähes päivittäin Yhdysvalloissa tapahtuneista ammuskeluista, ryöstöistä ja jengitappeluista aseet kädessä. Nämä nostattavat keskustelua aselakien kiristämisestä.

Aselakeja on vuosikymmenten saatossa muuteltu kireämmiksi ja taas palautettu lievemmiksi, riippuen kongressin kokoonpanosta. Lopputulos on melkoinen sekasotku.

Noudatetaanko liittovaltion vai osavaltion lakia?

Yhdysvaltain aselainsäädäntöä määrittelee perustuslakiin vuonna 1791 tehty 2. lisäys, jossa kansalaisille myönnettiin oikeus kantaa asetta.

Liittovaltion aselait muodostavat perustan osavaltioiden lainsäädännölle. Eräissä osavaltioissa säädökset esim. aseiden hankkimisen ja kauppaamisen osalta ovat tarkemmat kuin liittovaltiolla, osassa taas lievemmät.

Muutamat osavaltiot, kuten Idaho, Alaska ja Kansas ovat laatineet lakeja, joiden tarkoitus on kiertää liittovaltion asesäädöksiä.

Liittovaltion lait eivät koske lainkaan ns. rynnäkköaseita, kuten rynnäkkökivääreja, eikä suurikokoisia patruunalippaita. Nämä olivat kiellettyjä vuosina 1994 - 2004, mutta kongressi päästi tuolloin lain raukeamaan.

Aseiden myyminen ja ostajien taustat

Vuonna 1968 Yhdysvalloissa astui voimaan laki (The Gun Control Act), joka säätelee asekauppaa. Sen mukaan aseita ei saa myydä mm. alle 18-vuotiaille, rikosrekisterin omaaville, mielenterveysongelmaisille eikä asevoimista erotetuille.

CJI Guns-asellikkeen omistaja Ron Moon esittelee Smith&Wesson MP15-tyyppistä puoliautomaattikivääriä.
CJI Guns-aseliikkeen omistaja Ron Moon esittelee Smith&Wesson MP15-tyyppistä puoliautomaattikivääriä. Kuva: Erik S. Lesser / EPA

Laki ei kuitenkaan koske yksityisten ihmisten toistensa kanssa käymää asekauppaa. Sama pätee Yhdysvalloissa hyvin suosittuihin asenäyttelyihin, joissa kuka tahansa voi ostaa ja myydä aseita. Tämä lain porsaanreikä tunnetaan nimellä "Gun show loophole".

Yhdysvalloissa on käyty kiivasta keskustelua siitä, pitääkö aseiden ostajien taustatiedot tarkistaa. Monet osavaltiot eivät ole ottaneet tätä vaatimusta lakeihinsa.

Eräissä osavaltioissa, kuten Indianassa ja Marylandissä käsiaseiden ostajien taustat on tarkistettava, mutta "pitkien aseiden", kuten kiväärien ostaminen on vapaata.

Revolveri vyöllä baariin?

Käytännössä kaikki Yhdysvaltain osavaltiot sallivat kansalaistensa kulkea ase mukanaan julkisilla paikoilla, mutta muutamissa osavaltioissa ase ei saa olla näkyvillä (open/concealed carry).

Aseiden näkyvillä oloa säädellään hyvin vaihtelevasti eri osavaltioissa. Yleisin rajoitus koskee oppilaitoksia. Usein oppilaitoksen johtajalla on oikeus päättää, saako sen tiloihin tulla aseen kanssa.

Monissa osavaltioissa aseita ei saa tuoda kirkkoihin, sairaaloihin, urheilutilaisuuksiin tai tiloihin, joissa myydään alkoholia. Anniskelutiloista on kuitenkin mm. keskilännen osavaltioissa tehty monimutkaisia lakimuutoksia, joiden mukaan aseet sallitaan tiloissa, joiden tuloista tietty prosenttiosuus tulee muusta kuin alkoholinmyynnistä.

Asiakas katselee myytäviä aseita Rocky Mountain Guns and Ammo -liikkeessä Parkerissa, Coloradossa.
Asiakas katselee myytäviä aseita Rocky Mountain Guns and Ammo -liikkeessä Parkerissa, Coloradossa. Kuva: Bob Pearson / EPA

Suurimmassa osassa osavaltioista aseen omistaja saa avata tulen, jos kokee turvallisuutensa uhatuksi ("shoot first laws"). Joissakin osavaltioissa lupa koskee vain autossa olevia henkilöitä.

Noin puolet osavaltioista on hyväksynyt säädöksiä, joiden mukaan henkilöllä on vaaran uhatessa oikeus ampua hyökkääjää kuolettavasti, jos hän on paikassa, jossa hänellä on oikeus olla, kuten kotona tai julkisella paikalla (castle doctrine). Vain muutamassa osavaltiossa kansalaisille on säädetty määräys pyrkiä välttämään väkivaltaa.

Mitä tehdä, jos pyssy häviää?

Useimmat Yhdysvaltain osavaltioista ei vaadi, että viranomaisten olisi pidettävä rekisteriä ampuma-aseista. Idahon ja Alaskan lait jopa nimenomaisesti kieltävät viranomaisia pitämästä rekisteriä aseista.

Tästä seuraa, ettei monessakaan osavaltiossa kansalaisten ole välttämätöntä ilmoittaa viranomaisille, jos ase katoaa tai varastetaan.

Poliittinen keskustelu aselainsäädännöstä

Yhdysvalloissa käydään kiivasta keskustelua, tulisiko aselakeja tiukentaa vai onko nykykäytäntö hyvä.

Kyselyjen mukaan enemmistö yhdysvaltalaisista kannattaa kansalaisille annettua oikeutta omistaa ase, mutta valtaosa haluaisi lisää viranomaisten kontrollia aseiden hankkimiseen.

Suosituin lainsäädännön tiukennustapa on kyselyissä ollut aseidenostajien taustatietojen tarkistaminen. Tätä kannattaa jopa 90 prosenttia väestöstä.

Voimakkaimmin tiukennuksia vastustaa Kansallinen kivääriyhdistys NRA, jolla on vahva asema republikaanipuolueen oikeistosiivessä. Aseteollisuudella on myös paljon vaikutusvaltaa maan johdossa.

Presidentti Barack Obama on hyväksynyt yli 20 presidentin asetusta, joiden tarkoituksena on ollut hillitä aseiden saatavuutta ja painostaa osavaltiot tiukentamaan lainsäädäntöään. Toimien tulokset ovat jääneet vähäisiksi.

Uutisen viimeistä lukua täsmennetty 4.12. kello 15. Enemmistö kannattaa aseiden vapaata omistamista, mutta samaan aikaan suurin osa haluaa erityisesti aseiden ostajien taustojen selvittämistä.

Suosittelemme