Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 7 vuotta vanha

Tässäkö ratkaisu hoito-oloihin? Ikäihmiset asumaan hoitajan kotiin

Tuusulassa aloitetaan kokeilu, jossa ikäihmisten hoito järjestetään osa- tai ympärivuorokautisesti joko hoitajan tai ikäihmisen omassa kodissa.

Vanhuksen kädet lähikuvassa.
Kuva: Yle
Katri Kirsi
Avaa Yle-sovelluksessa

Tuusulassa niin sanotusta ikäihmisten perhehoidosta toivotaan apua vanhusten hoitoon. Ikäihmisten määrä kasvaa sitä vauhtia, että hoidon järjestäminen nykyisillä tavoilla tuntuu kunnissa mahdottomalta tehtävältä. Nykyisenlaiset hoitopaikat ja hoitotyöntekijät käyvät kunnissa vähiin. Sen vuoksi Tuusulassa aiotaan ryhtyä kokeilemaan uudenlaisia tapoja hoitaa ikäihmisten palvelut.

Ikäihmisten perhehoidossa henkilö voisi asua hoitajan luona joko osan vuorokaudesta tai kokoaikaisesti. Perhehoito olisi hoitomuotona kotihoidon ja palveluasumisen välimuoto. Se voisi olla pitkäaikaista, lyhytaikaista tai osavuorokautista.

– Perhehoitaja voi ottaa useampia vanhuksia omaan kotiinsa hoitoon. Siinä on useita malleja eli ikäihminen voisi olla hoitajan luona viikon tai kaksi tai sitten päiväsaikaan eli ikään kuin päivähoidossa, kertoo Tuusulan vanhus- ja vammaispalveluiden päällikkö Jari Luoma.

Lain mukaan perhehoitajalla voisi asua enintään neljä ikäihmistä yhtä aikaa. Tuusulassa uskotaan, että perhehoito olisi nykyisiä hoitomuotoja parempi vaihtoehto esimerkiksi alku- tai keskivaihetta sairastavalle muistisairaalle tai turvattomuutta ja yksinäisyyttä kokevalle. Perhehoidossa ikäihminen voisi osallistua kodin askareisiin ja kiinteät ihmissuhteet auttaisivat ylläpitämään hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään.

– Tämä olisi kodinomaista, ei laitosmaista hoitoa. Tässä on kysymys siitä, että saadaan asiakkaan tarve paremmin huomioitua, koska hoidettavien joukko on pienempi, Luoma sanoo.

Perhehoidolla tavoitellaan myös säästöjä

Perhehoitaja olisi toimeksiantosuhteessa kuntaan. Perhehoitajan työstä maksetaan palkkio ja kulukorvaus. Hoitajia ollaan Tuusulassa vasta hakemassa perhehoidon tehtäviin, ketään ei ole vielä koulutettu hommaan.

– Toivomme, että hoitajia saadaan ihan tavallisista ihmisistä, joita koulutetaan tähän tehtävään. Nyt tarvitsemme ihmisiä, jotka ovat valmiita ryhtymään perhehoitajiksi.

– Tässä hoitosuhteen muoto vaikuttaa sitovuuteen. Jos hoito on pitkäaikaista, niin se on hoitajalle tietynlainen elämäntapa. Silloin hoidettava pääsääntöisesti muuttaa asumaan hoitajan luo, Luoma kuvailee.

Vastaavaa hoitomallia ollaan kokeilemassa myös Hyvinkäällä. Lisäksi malli on käytössä Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Hallituksen ohjelmassa perhehoidon kehittäminen on vahvassa asemassa. Kalliimman hoidon korvautumisella omais- ja perhehoidolla arvioidaan säästettävän valtakunnallisesti julkisia varoja jopa yli 240 miljoonaa euroa.

– Kyllä tämä olisi myös kunnan näkökulmasta edullinen tapa järjestää palvelut. Säästöjä tulee siitä, että ei enää rakenneta uusia rakennuksia julkisilla varoilla, vaan hyödynnetään olemassa olevia rakennuksia. Ihmisillä on isoja omakotitaloja, joissa on tilaa. Tässä hyödynnetään tätä kapasitettia, Luoma perustelee.

Tuusula järjestää ikäihmisten perhehoidon infotilaisuuden perhehoitajien tehtävästä kiinnostuneille tiistaina 15.12.2015 kunnantalolla, valtuustosalissa klo 18.00 alkaen.

Suosittelemme