Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 7 vuotta vanha

Tutkimus: Liikunta ei pidennäkään elinikää

Jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan aikuisiällä aloitettu liikunta ei pidennäkään elinikää. Tulokset osoittavat, että aktiivinen liikunta aikuisiällä ei edistänyt pitkää elinikää ihmisillä eikä koe-eläimillä.

Mies ja nainen hölkkäävät kadulla.
Kuva: Tiina Jutila / Yle
Antti Seppälä
Avaa Yle-sovelluksessa

Aiempien tutkimusten mukaan korkea liikunta-aktiivisuus ja pitkä elinikä ovat yhteydessä toisiinsa. Jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan eliniän pituus ei kuitenkaan vaikuttaisi johtuvan liikunnasta vaan perintötekijöistä: liikunta-aktiivisuuden ja eliniän taustalla näyttäisivät olevan samat geenit.

Tutkimus tehtiin rotilla, ja koe-eläimillä saadut tulokset vahvistettiin tarkastelemalla liikuntatottumuksiltaan erilaisia identtisiä ihmiskaksosia. Nämä tiedot kerättiin laajasta suomalaisesta kaksoskohorttiaineistosta.

Eläinkokeilla on aiemmin osoitettu, että geeniperimällä ja liikunnan määrällä on selvä yhteys. Jyväskylän yliopiston terveystieteiden ja liikuntabiologian laitoksella tutkittiin nyt rotilla perimän ja liikunta-aktiivisuuden vaikutusta elinikään.

Tutkimuksessa käytettiin Michiganin yliopistossa jalostettuja kahta rottien perimälinjaa, jotka eroavat toisistaan perinnölliseltä juoksukyvyltään. Toisen linjan rotilla on hyvä aerobinen kestävyys ja ne ovat fyysisesti aktiivisia. Toinen ryhmä taas edustaa toista päätä, eli niiden aerobinen kestävyys on heikompi, eivätkä ne ole fyysisesti yhtä aktiivisia.

Aktiivisemmat rotat ovat terveempiä ja elävät pitempään kuin vähemmän aktiiviset.

Aikuisiässä aloitettu liikunta ei pidentänyt rottien elinikää – päinvastoin

Tutkimuksessa molemmista rottalinjoista muodostettiin kaksi ryhmää. Ryhmistä toinen eli aktiivisuushäkissä, jossa oli paremmat mahdollisuudet liikuntaan, ja toinen ryhmistä tavallisessa häkissä.

Aikuisiässä aloitettu liikunta ei pidentänyt rottien elinikää, vaan päin vastoin lyhensi sitä noin 16 prosenttia. Rotat, joilla oli perimän kautta heikompi aerobinen kestävyys, mutta jotka treenasivat, kuolivat siis nuorempina kuin samanlaisen perimän rotat, jotka eivät treenanneet.

Juoksuharjoittelu  kuitenkin nosti aerobista kestävyyttä molemmilla rottalinjoilla ja paransi sokeriaineenvaihduntaa huonon suorituskyvyn rotilla. Tutkijat muistuttavatkin, että liikunnalla on positiivisia vaikutuksia kuntoon, toimintakykyyn ja terveyteen.

Tutkijat katsovat, että seuraavaksi pitäisi selvittää voidaanko hyvin nuorena aloitetulla liikunnalla pidentää elinikää.

Suosittelemme sinulle