Hyppää sisältöön

Sellutehtaan jätelietteen käyttö lannoitteena tekee pelloista hiilinieluja

Paperi- ja selluteollisuuden sivutuotteina syntyvälle lietteelle ja kuidulle on löytymässä käyttöä peltojen maanparannusaineena. Suuri osa kuivatusta jätelietteestä voidaan hyödyntää pelloille levitettävänä ravinnekuituna, samalla pelloista saadaan tehokkaita hiilinieluja.

Kuva: Mikko Savolainen/Yle
Jari Tanskanen

Stora Enson Imatran tehtaalla kompostoidaan jätevesien puhdistuksesta kerättyä sekalietettä. Parissa kuukaudessa liete kelpaa pelloille levitettäväksi ravinnekuituna.

– Tämä sisältää erittäin runsaasti typpeä ja fosforia, jotka ovat tärkeitä ravinteita kasveille, sanoo ympäristöpäällikkö Teemu Klemetti Stora Enson Imatran tehtaalta.

Ravinnekuidun ohella Stora Enson ja UPM:n tehtailta saadaan sivutuotteena syntyvää niukkaravinteista nollakuitua, jota käytetään eloperäisen aineen lisäämiseen maaperässä.

Ravinnekuitu ajetaan kompostoinnin jälkeen lähialueen pelloille odottamaan kevättä ja levitystä.

– Kuitu lisää maan eloperäisen aineksen pitoisuutta, joka taas lisää vedenpidätyskykyä ja lisää pieneliötoimintaa. Ravinnekuidussa tulee merkittävästi orgaanisia ravinteita, sanoo agronomi Juuso Joona Tyynelän maanparannuksesta.

Yritys käsittelee Kaakkois-Suomessa ravinnekuiduilla toista tuhatta hehtaaria peltoja. Toiminta on laajenemassa Keski-Suomeen ja Savoon.

Pelloista uusia hiilinieluja

Eloperäinen kompostiaines sitoo hiilidioksidia maaperään ja kuohkeuttaa maata. Moni ravinneköyhä maa onkin käsittelyn jälkeen alkanut tuottaa kunnon satoa.

– Eloperäisen aineksen vähyys on jo monin paikoin satoa rajoittava tekijä ja tätä ei ole pystytty korjaamaan keinolannoitteilla tai yksipuolisella viljelyllä. Näillä orgaanisilla sivutuotteilla voidaan vastaa siihen ja lisätä eloperäistä ainetta, sanoo Juuso Joona.

Helsingin yliopisto ja Luonnonvarakeskus Jokioisilla tutkivat parhaillaan, kuinka paljon eloperäiset maanparannusaineet parantavat sadon tuottoa ja vähentävät tuotannon päästöjä. Keinolannoitteiden korvaaminen kompostoidulla eloperäisellä ravinteella tekee peltomaasta tehokkaan hiilinielun.

– Tähän asti kasvinviljelyssä ei ole saatu peltoon takaisin orgaanista ainesta ja hiiltä. Sitä saadaan puukuiduilla, nämä ovat tehokkaita hiilen lisääjiä maaperään, jatkaa agronomi Juuso Joona.

– Puuperäinen orgaaninen aines hajoaa hitaasti ja voimme tallentaa hiiltä maaperään merkittävästi, mikä hidastaa ilmastonmuutosta.

Paperi- ja sellutehtailta vähemmän jätettä kaatopaikalle

Paperi- ja selluteollisuuden sivutuotteiden käyttöä maanparannuksessa vauhdittaa myös se, että tämän vuoden alusta orgaanisten aineiden kierrättämisestä on alettu maksaa viljelijälle ympäristötukea.

Kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä on vähentynyt esimerkiksi Stora Enson Imatran tehtaalla murto-osaan aiemmasta. Lietteen päätyessä pelloille, sitä ei myöskään päädy poltettavaksi yhtä paljon kuin aiemmin.

– Liete palaa huonosti ja sen lämpöarvo on huono. Nyt voimme polttaa kuorikattilassa enemmän puun kuorta ja saada biopolttoaineella tuotettua höyryä tehtaan käyttöön , sanoo ympäristöpäällikkö Teemu Klemetti.

Suosittelemme sinulle