Hyppää sisältöön

Nyt on metsänomistajan helppo hymyillä – teollisuus tarvitsee pian puuta enemmän kuin koskaan

Suomalaisilla metsänomistajilla on edessään kissanpäivät. Tekeillä on niin paljon sellu- ja biojalosteinvestointeja, että puun tarve kasvaa ennätyslukemiin. Riittääkö puuta kaikille ja millä hinnalla?

Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle
Jari Järvinen

Aiemmin lähihistoriassa metsäteollisuudesta on kuultu vain ankeita uutisia. Paperikoneita on pantu kylmäksi ja kokonaisia tehtaita on suljettu solkenaan.

Nyt lyhyen ajan sisällä on kerrottu useista sellu- ja biojalosteinvestoinneista sekä edelleen uusista suunnitelmista. Jos kaikki suunnitelmat muuttuvat todeksi, se merkitsee valtavaa lisäystä raakapuun käyttöön ja kysyntään.

Kaksi mielipidettä riittävyydestä

Metsänomistajia edustavan maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton, MTK:n mukaan puuta riittää kaikkiin aiottuihin investointeihin. Liiton mukaan erityisesti Pohjois-Suomessa puumarkkinoilla on ylitarjontatilanne.

Metsäteollisuus ry:n mukaan suomalainen kuitupuu ei takuuvarmasti riitä kaikille suunnitelluille investoinneille. Jo päätetyille investoinneille metsissä puuta kyllä riittää, mutta haasteena on saada puut tehtaan porttien sisälle ja riittävän kilpailukykyisin kustannuksin.

– Jos nämä kaikki nyt aloitetut ja suunnitellut investoinnit toteutuisivat jo päätettyjen lisäksi, Suomen puumarkkinat muuttuisivat enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Puuta ei riittäisi kaikille, Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo sanoo.

Hän korostaa, että hyödyntämättömistä kestävistä hakkuumahdollisuuksista kaksi kolmasosaa on tukkia ja yksi kolmannes kuitupuuta. Nyt investoinnit kohdistuvat juuri kuitupuuhun.

Hänen mukaansa vastaavanlaista lisäystä puunkäyttöön ei ole Suomessa suunniteltu koskaan aikaisemmin näin lyhyessä ajassa. 1980-luvun loppupuolella oli samanlaisia laajennussuunnitelmia, mutta investointiaikeista vain osa toteutui.

Lisää kantorahatuloja ja hyvinvointia

MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen pitää puolestaan varmana, että puun käyttö Suomessa lisääntyy joka tapauksessa.

– Lähtökohta on se, että puuta riittää. Se tarkoittaa ilman muuta piristysruisketta meidän puumarkkinoille. Se tietää metsänomistajille lisää kantorahatuloja ja lisää hyvinvointia, Hakkarainen iloitsee.

Hän muistuttaa, että vielä viisi, kuusi vuotta sitten metsäteollisuuden ei uskottu enää investoivan Suomen. Nyt tilanne on aivan toinen.

Vuonna 2014 puuta hakattiin Suomessa 65 miljoonaa kuutiometriä. Jo päätetyt kaikki investoinnit, mukaan lukien Äänekosken uusi biotuotetehdas, lisäävät puun vuotuista jalostuskäyttöä kymmenellä miljoonalla kuutiometrillä vuonna 2017.

Finnpulpin Kuopion tehdashanke ja Kemijärvelle kaavailtu tehdas lisäisivät puunkäyttöä noin 11 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa. Jos vielä Kainuuseen suunniteltu biojalostamo ja kiinalaisen Kaidin Kemiin suunnittelema tehdas rakennettaisiin, puun käyttö lisääntyisi vielä kuudella miljoonalla kuutiometrillä vuodessa.

Myyntipäätöksen tekee omistaja itse

Metsäteollisuuden Salo neuvoo kaikkia investoijia tutustumaan tarkoin Suomen puumarkkinoihin. On pohdittava, millaisiin hakkuumääriin täällä on varaa ja mitä riskejä kokonaisuudessaan luotettavan raaka-ainehuollon järjestämiseen Suomessa liittyy.

– Puun jalostajalle avainasia on, että riittääkö puu tehtailla kilpailukykyisin kustannuksin ja kestävästi yli investoinnin käyttöajan.

– Sitä paitsi puun saatavuudessa ei ole kyse vain mottimääristä, vaan myös eri puutavaralajien saatavuudesta ja niiden keskinäisistä arvosuhteista markkinoilla. Eikä kukaan voi lupailla puita muiden puolesta. Myyntipäätöksen puukaupasta ja sen ehdoista tekee vain ja ainoastaan metsänomistaja itse, metsäjohtaja Salo huomauttaa.

– Kevyet heitot tämän laajuisten investointiaikeiden yhteydessä kotimaisen puun varmasta riittävyydestä tai jopa varmasta saatavuudesta ovat meidän metsänomistusrakenteella vastuuttomia, Salo sivaltaa.

– En usko, että kukaan investoisi tänne miljardeja, jos ei olisi etukäteen varmistunut raaka-aineen riittävyydestä. Totta kai, jos toinen ostaa ja toinen myy, näkökulmat ovat hieman erilaisia. Se on markkinataloutta, MTK:n Hakkarainen puolestaan sanoo.

Totuus lienee joka tapauksessa se, että metsäteollisuuden ja bioalan investointinäkymät ovat vihdoin parantuneet.

Ja MTK:n mukaan meillä on nyt puuta enemmän kuin koskaan. Teollisuus taas laskee, että hakkumahdollisuudet lähestyvät kovaa vauhtia täyskäyttöä.

Aivan selvästi puukaupan osapuolet ovat pääsemässä poterovaiheeseen.

Suosittelemme sinulle