Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 7 vuotta vanha

Naisen tie huipulle kulkee itsetuntemuksen kautta: "On uskallettava ottaa askelia eteenpäin"

Anne Berner, Minna Parikka, Nasima Razmyar, Mari Rantasila, Kaari Utrio – ja monet muut. Joukkoa menestyviä suomalaisnaisia haastatelleet Maaretta Tukiainen ja Jaana Villanen kertovat kirjassaan naisen erilaisesta tiestä huipulle.

Naisjohtajan kädet liikkuvat hänen pitäessään puheenvuoroa kokouksessa.
Yhdeksän kymmenestä tytöstä uskoo, että naisjohtajat kokevat epäoikeudenmukaista kohtelua. Kuva: Yle
Nina Keski-Korpela
Avaa Yle-sovelluksessa

Kouluttaja, erikoisjuristi Jaana Villanen ja muutosvalmentaja Maaretta Tukiainen ovat haastatelleet menestyviä suomalaisnaisia ja selvittäneet, mitä tekijöitä heidän urakehityksestään löytyy.

On uskallettava ottaa askelia eteenpäin.

Anne Berner

Naistenpäivänä julkaistavan Huippunaiset-kirjan mukaan tärkeää on lapsuudenkodin tasa-arvo ja taloudellisen riippumattomuuden ihanne. Kotoa saatu henkinen pääoma kantaa pitkälle, kun nainen saa kodin perintönä vankan uskon siihen, että nainen pystyy siihen mihin mieskin. Monelle hyvin tärkeää on ollut oman isän antama henkinen tuki, jonka vuoksi naiselle kehittyy vankkumaton usko omiin kykyihinsä. Naispuoliset esikuvatkin löytyvät usein läheltä. Mahdollisuuksien tarjoutuminen, tunnistaminen ja hyödyntäminen on tärkeää, samoin kuin tuen hakeminen ja hyödyntäminen.

Moni haastateltu nainen korosti uuden oppimista painottavaa asennetta, jatkuvaa oppimista. Menestyneet naiset olivat myös oppineet hyväksymään epäonnistumisia ja epätäydellisyyttä. Rohkeus - ja ajoittain sen puute - seisoa omien ajatusten ja mielipiteiden takana leimaa naisten urakehitystä. Empatia, myötätunto ja yhteistyön periaate nousivat haastatteluissa esiin, samoin sisäisistä voimavaroista ammentaminen ja itsensä tunteminen. Naiset osasivat myös tunnistaa muutosvoimat ja hyödyntää niitä.

Kun yksi rakastaa ja toinen ei, tiedät, että olet onnistunut koskettamaan ihmisiä.

Minna Parikka

Tunne itsesi, nainen!

Kirjan mukaan naisen tie huipulle voi ja saa olla erilainen kuin miehen. Suorin tie huipulle kulkee ennen kaikkea itsetuntemuksen kautta. Menestys voidaan määritellä myös toisin kuin yleensä, pohtii Jaana Villanen.

– Menestys on nöyrää, oppivaa asennetta, kuuntelemista, tahtotila antaa tilaa muille. Voiko ihmistä pitää menestyneenä, jos hän ei halua auttaa muita, tämäkin on mielenkiintoinen kysymys.

Stereotypian mukaan, kun mies esittää oman kantansa esimiehelle, hän on määrätietoinen, mutta nainen samoin toimiessaan itsepäinen. Nöyryys ei tarkoita nöyristelyä, asioiden tekemistä toisten miellyttämiseksi, vaan päinvastoin.

Yksi ihminen voi saada aikaan vain vähän. Siksi mitä enemmän meitä on, sitä enemmän saamme aikaan.

Nasima Razmyar

– Nöyrä, oppiva asenne on sitä, että tunnistaa ja tunnustaa omat vahvuutensa, löytää oman vahvuutensa sisältään ja löytää kehittämisen alueen, mitä haluaa itsessään kehittää. Yksi ihminen ei tämän päivän maailmassa ja kilpailussa voi osata kaikkea, jolloin kyetään antamaan tilaa toisille, tunnistamaan toisella olevat vahvuudet, ja näin syntyy luontaisesti kuuntelevaa, oppivaa toimintaa ja vahvaa dialogia, jota kautta syntyy yhdessä sitä niin kutsuttua menestystä eli eteenpäin menemistä, kuvailee Villanen.

Nainen, auta naista mäessä

Hyvällä johtajalla, niin miehellä kuin naisellakin, on varaa olla väärässä ja myöntää se.

– Silloin kyetään löytämään ratkaisu uudenlaiseen eteenpäin menemiseen. Väärässä oleminen tuo uusia mahdollisuuksia löytää uudenlaisia ratkaisuja. Ei tokikaan ole huono asia, että välillä ollaan väärässä, vaan se, että ei uskalleta myöntää, että jossain on ongelma tai että välillä ollaan väärässä.

Naisten menestymisen esteenä pidetään usein naista itseään, ja sen tunnistivat myös kirjaan haastatellut naiset.

Naisille pitää luoda enemmän mahdollisuuksia.

Mari Rantasila

– Nainen ei saa itse asettua itselleen esteeksi. Naisen tulee uskaltaa tuoda esiin, että mä olen vahva tässä, mä osaan tämän ja haluan tätä viedä eteenpäin, uskaltaa olla se mikä on. Naisen ei tarvitse muuttua mieheksi, vaan naisen tulee olla enemmän nainen. Hänen tulee uskaltaa olla enemmän sitä mitä hän on, missä hän on vahva ja sanoa se ääneen.

– Toinen erittäin tärkeä on yhteistyö, eli millä tavoin me toinen toisiamme autamme enemmän. Naisen eteenpäin saaminen ei ole vain naisten asia, vaan meidän kaikkien asia. Tarvitaan erityyppistä osaamista, erilaisia näkemyksiä, jotta saadaan monikanavaisuutta ja moniulotteisuutta yrityksiin, organisaatioihin ja yhteiskuntaan, painottaa Jaana Villanen.

Lainaukset Maaretta Tukiaisen ja Jaana Villasen kirjasta Huippunaiset. Menestystarinoita. Kauppakamari 2016.

Suosittelemme