Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 7 vuotta vanha

Näin opintotuki on muuttunut

Helsingissä osoitettiin keskiviikkona mieltä koulutukseen ja opintorahaan suunniteltuja leikkauksia vastaan. Opintotukea on ennen tätäkin rukattu sen olemassaolon aikana lukuisia kertoja – suuntaan jos toiseenkin.

Opintotuen ostovoiman kehitys 1969-2014
Kuva: Yle Uutisgrafiikka
Riikka Valtonen
Avaa Yle-sovelluksessa

Korotetaan, leikataan, korotetaan... ja leikataan?

Opintoraha otettiin käyttöön vuonna 1972. Vuonna 1992 korkeakouluopiskelijoiden siirryttiin merkittävästi opintorahapainotteisempaan tukeen, kun opintoraha nostettiin 107,64 eurosta 264,06 euroon kuukaudessa. Samalla se muutettiin veronalaiseksi. Sitä kuitenkin leikattiin jo vuonna 1995, kun tavoitteena oli säästää 10 prosenttia opintotukimenoista.

Opintorahaa korotettiin seuraavan kerran 16 vuotta edellisen korostuksen jälkeen vuonna 2008. Tuolloin korotus oli 15 prosenttia. Lisäksi vuonna 2014 opintotukea muutettiin niin, että uusien korkeakouluopiskelijoiden opintorahaa korotettiin, mutta tukiaikaa lyhennettiin vastaavasti.

Opintorahan ostovoima on vuosien varrella valunut hitaasti alaspäin, mutta korotukset vuosina 2008 ja 2014 korjasivat sen tasoa ylöspäin. Myös opintolainaa korotettiin vuosina 2014 ja 2005.

Nyt opintorahasta suunnitellaan leikattavaksi noin neljännestä.

Tukikuukaudet

Korkeakoulutukikuukaudet otettiin käyttöön vuonna 1992. Yliopistossa ennen syksyä 2011 aloittaneilla yliopisto-opiskelijoilla enimmäistukiaika on tyyppillisesti 55 tukikuukautta tiettyjä tutkintoja lukuunottamatta.

Vuonna 2011 yliopisto-opiskelijoiden opintotuki muutettiin kaksiportaiseksi niin, että tuki myönnetään erikseen alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Lisäksi vähimmäissuoritusvaatimus nostettiin 4,8:sta viiteen opintopisteeseen kuukaudessa.

Vuonna 2014 uusien opiskelijoiden enimmäistukiaikoja vähennettiin viidellä kuukaudella samalla, kun opintorahaa korotettiin. Samalla enimmäistukiaikaa pienennettiin ja otettiin käyttöön 20 opintopisteen minimivaatimus lukuvuodelle, vaikka tukea nostaisi vähemmän kuin neljä kuukautta.

Nyt vähimmäisvaatimusta esitetään nostettavaksi kuuteen opintopisteeseen kuukaudessa ja tukikuukausia vähennettäväksi. Yhden opintopisteen tulisi vastata noin 27 työtuntia.

Vähimmäistoimeentuloa vain lainan nostaneelle

Opintotuki oli vuonna 2014 opintolainan kanssa ja verojen vähennyksen jälkeen suunnilleen samaa tasoa työttömyysturvan ja toimeentulotuen kanssa, kun asumismenoiksi lasketaan 400 euroa kuukaudessa. Takuueläke puolestaan oli selvästi tätä suurempi.

Ilman opintolainaa opintoraha ja asumislisä yhdessä ovat selvästi muita perusturvan muotoja pienemmät.

Vähimmäistoimeentulon turvaamiseen tarkoitettu toimeentulotuki kuuluu myös opiskelijoille, mutta toisin kuin muissa tukiryhmissä, toimeentulotuen saamiseksi opiskelijalta edellytetään, että hän on nostanut myös opintolainansa.

Opintotuen historia

Opintotukijärjestelmä luotiin 1960-luvun lopussa, kun valtion takaama opintolaina otettiin käyttöön vuonna 1969. Opintoraha lisättiin järjestelmään 1972 ja asumislisä vuonna 1977. Pari vuotta myöhemmin korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki näki päivänvalon, ja korkoavustus lanseerattiin muutamaa vuotta myöhemmin. Toisen asteen koulumatkatuki otettiin käyttöön 1997, ja korkeakouluopiskelijoiden opintolainavähennys vuonna 2005.

Vuonna 2011 ylipisto-opiskelijoiden opintotuki muutettiin kaksiportaiseksi, mutta korkeakouluopiskelijoiden opintotukea rukattiin heti uudelleen vuonna 2014 suurentamalla opintotukea samalla, kun enimmäistukiaikaa lyhennettiin.

Suosittelemme