Hyppää sisältöön

Tuomiojärven rannalle uusi alue kerros- ja pientaloille

Tuomiojärven rantamaisemiin on syntymässä uusi asuinalue Jyväskylässä. Rakennus- ja ympäristölautakunta näyttää vihreää valoa Ruokkeentien ja Laajavuorentien maastoon kaavaillulle Savulahden ensimmäiselle asuinalueelle. Savulahdesta on tulossa kerros- ja pientalovaltainen asuinalue, jonne tehdään varaukset myös päiväkoti-koululle sekä virkistysalueille ja -reiteille.

Savulahti I kaava-alueen sijaintikartta. Kuva: Jyväskylän kaupunki, maankäyttö
Arvo Vuorela

Lautakunta edellyttää vielä osalta aluetta lisäarvioita hulevesien johtumisesta katuverkkoon korkeuserojen perusteella.

Suunnittelualue on pääosin asemakaavoittamatonta aluetta. Suunnittelualueella sijaitsee kuusi omakotitaloa ja asumaton Savulahden vanha päärakennus.

Havainnekuva Savulahden aluerakenteesta. Kuva: Jyväskylän kaupunki, asemakaavoitus

Alueen eteläosassa alavan peltoaukean reunassa virtaa Syväoja – niminen joki, joka laskee Tuomiojärveen. Suunnittelualue on pinnanmuodostukseltaan vaihteleva ja viettää paikoitellen voimakkaastikin kaakkoon kohti Tuomiojärveä.

Jukkoliikenneyhteydet valmiina

Savulahden alue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Lähimmät linja-autopysäkit sijaitsevat keskeisellä paikalla Ruokkeentien ja Laajavuorentien risteyksen tuntumassa, joista kulkee vuoroja Palokkaan ja Jyväskylän keskustaan.

Alueelle ovat rakentuneet myös hyvät kevyen liikenteen yhteydet. Suunnittelualuetta rajaavat vilkasliikenteiset Ruokkeentie ja Laajavuorentie meluvaikutuksineen.

Melumallinnuksen perusteella meluvyöhyke ulottuu noin 50 metrin etäisyydelle Ruokkeentiestä. Kaavassa on annettu melumääräyksiä sekä Ruokkeentien että Laajavuoren tien läheisyydessä oleville asuinkerros- ja pientaloalueille.

Liikenteen toimivuustarkastelun perusteella Ruokkeentien ja Laajavuorentien sekä Savulahden tien ja Ruokkeentien risteyksiin tulisi rakentaa kiertoliittymät liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. Kaava mahdollistaa liikenneympyröiden toteuttamisen.

Viitteellinen näkymä Tuomijärveltä Savulahden kaava-alaueelle. Kuva: Jyväskylän kaupunki, asemakaavoitus

Suosittelemme sinulle