Hyppää sisältöön

Tutkijoilta hurja ilmastoennuste: Golfvirran heikkeneminen tuo ennätysmyrskyt

Arvostetun ilmastotutkijan johtama tutkijaryhmä arvioi, että napajäätiköiltä meriin valuva sulamisvesi kiihdyttää ilmaston lämpenemistä enemmän kuin aiemmin on osattu ennustaa. Tällä on suuri vaikutus oloihin maapallolla.

Kuva: Keith Morris / AOP
Yrjö Kokkonen

Kansainvälinen tutkijaryhmä on julkistanut uuden ennusteen ilmastomuutoksen etenemisestä. Ennuste antaa ilmaston muuttumisesta yhä uhkaavamman kuvan. Tutkijat pitävät rajua muutosta todennäköisenä myös hyvin nopeammassa aikataulussa kuin esimerkiksi YK:n alainen kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC on ennustanut.

Tutkijaryhmää on johtanut Nasan ilmastoryhmää vuosikymmenet johtanut James E. Hansen, jota pidetään yhtenä maailman arvostetuimmista ilmastotutkijoista.

Tutkijaryhmä kiinnittää erityisesti huomiota Grönlannin ja Etelämantereen jäätiköiltä valuvaan sulamisveteen. Sen uskotaan aiheuttavan veden kerrostumisilmiön, jota ei aiemmin ole osattu ottaa huomioon.

Ilmaston lämmetessä suurilta jäälakeuksilta valuu meriin yhä enemmän sulamisvettä. Se jää kellumaan meren pintakerroksiin ja voi jättää lämpimämmän vesikerroksen jumiin alapuolelleen.

Osoitus tästä on ehkä jo nyt nähtävissä. Merentutkijat ovat viime vuodesta lähtien ihmetelleet, mistä johtuu Pohjois-Atlantilla, Grönlannin eteläpuolella jo kuukausia ollut kylmä "läikkä" (siirryt toiseen palveluun). Maapallon pintalämpötilat ovat olleet lähes kaikkialla poikkeuksellisen korkeat, mutta tällä alueella ilma on tavallista kylmempää. Selityksenä voi olla Grönlannista valuva sulamisvesi, joka viilentää merenpintaa.

Merivirrat heikkenevät tai pysähtyvät

Pinnanalaisissa kerroksissa oleva lämmin vesi voi sulattaa merijäätä altapäin, millä voi olla dramaattiset vaikutukset maapalloon. Ilmiö voi nostaa merenpintaa seuraavan 50 vuoden aikana jopa metreillä, mikä hävittäisi asutuksen nykyisiltä merenrannoilta. Sulaminen altapäin voi myös hajottaa nopeasti napajäätiköitä.

Jäätiköiltä valuva kylmä, makea vesi myös heikentäisi tai jopa pysäyttäisi valtamerten kiertoliikkeen, kuten esimerkiksi Golfvirran. Seurauksena olisi, että Pohjois-Euroopan ilmasto viilenisi, mutta samaan aikaan tropiikin ja napa-alueiden välinen lämpötilaero kasvaisi, mistä seurauksena voi olla ennennäkemättömiä myrskyjä.

Hansenin tutkijaryhmä vertaa tilannetta noin 120 000 vuotta sitten vallinneeseen Eem-ilmastokauteen. Tuolloin ilmakehä oli vain hiukan nykyistä lämpimämpi. Maapallolla koettiin valtavia myrskyjä ja merenpinta oli 7–10 metriä nykyistä korkeammalla.

Tutkimus on julkaistu eurooppalaisessa tiedejulkaisussa Atmospheric Chemistry and Physics (siirryt toiseen palveluun) ja siitä uutisoivat sanomalehdet The Washington Post (siirryt toiseen palveluun) ja The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Tutkimus laadittiin hieman tavallisuudesta poikkeavalla tavalla. Siitä laadittiin aluksi "keskustelupaperi", johon muut asiantuntijat saattoivat tehdä vertaisarviontia.

Tutkimuksen tulokset eivät ole saaneet jakamatonta hyväksyntää tiedepiireissä. Hansenin maine luotettavana tutkijana kuitenkin edesauttaa hyväksyntää.

Nasassa työskentelynsä jälkeen Hansen on johtanut omaa tutkimusyksikköään Columbia-yliopistossa. Hän on myös ollut niin huolissaan ilmastonmuutoksesta, että on myös osallistunut poliittiseen toimintaan, jossa on vaadittu Yhdysvaltain hallitukselta voimakkaampia toimia lämpenemisen estämiseksi.

Korjattu 24.3. klo 21.15: Grönlannista valuva sulamisvesi viilentää, ei lämmitä merenpintaa, kuten jutussa alun perin luki

Suosittelemme sinulle