Hyppää sisältöön

Perustulon pohjaksi ehdotetaan 550 euroa kuussa – ansiosidonnaiset etuudet säilyvät

Työryhmä luovutti esiselvityksen sosiaali- ja terveysministerille. Valtioneuvosto päättää etenemistavoista. Perustulokokeilun on tarkoitus toteutua 2017–2018.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Perustuloa selvittävä tutkimusryhmä ehdottaa käytännön kokeilun pohjaksi ensisijaisesti osittaista perustuloa. Puhdasta perustuloa työryhmä pitää kalliina. Tutkimusryhmä luovutti esiselvityksensä aamupäivällä sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle (ps.).

Tutkimusryhmän mukaan osittainen perustulo korvaisi suuren osan nykyisiä perusturvaetuuksia, joita ovat muun muassa työmarkkinatuki ja peruspäiväraha työttömälle sekä toimeentulotuki. Suuruudeltaan se olisi 550–750 euroa kuussa, eikä siitä maksettaisi veroa. Muutos ei nostaisi edunsaajan tuloja nykyisestä. Ansiosidonnaiset etuudet jäisivät tässä mallissa suurelta osin ennalleen.

Puhdasta perustuloa tutkimusryhmä ei ehdota lähtökohdaksi kokeilulle. Mallissa puhdas perustulo korvaisi suuren osan tämänhetkisestä syyperusteisesta sosiaaliturvasta (esim. ansiosidonnainen työttömyyskorvaus). Sen takia puhtaan perustulon tulisi olla tutkimusryhmän mielestä huomattavan suuri, mikä tekisi mallista varsin kalliin.

Yksi hallituksen kärkihankkeista

Perustulokokeilu on yksi hallituksen kärkihankkeista ja se on tarkoitus toteuttaa vuosina 2017–2018 osin valtakunnallisena ja osin alueellisena kokeiluna. Perustulon tavoitteena on muuttaa sosiaaliturvaa työhön kannustavaksi ja yksinkertaistaa monimutkaista etuusjärjestelmää.

Kokeiluryhmäksi ehdotetaan muun muassa 25–63-vuotiaita työikäisiä, joiden tulot ovat vähäiset. Työikäisiä halutaan mukaan, koska halutaan nähdä, kannustaisiko perustulo ottamaan vastaan töitä nykyjärjestelmää jouheammin.

Esiselvityksen mukaan perustulo ratkaisisi väliinputoamis- ja byrokratiaongelmia, mutta se ei yksin riittäisi ratkaisemaan kaikkia kannustinongelmia. Erityisen pulmallisia tapauksia ovat pääkaupunkiseudulla asuvat, korkeita vuokria maksavat yksinhuoltajat.

Valtioneuvosto tekee esiselvityksen pohjalta päätöksen etenemistavoista, kokeilulain valmistelusta ja kokeiltavasta mallista tai malleista. Tutkimusryhmän loppuraportti valmistuu marraskuussa.

Suosittelemme sinulle