Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 7 vuotta vanha

Ylen kysely: Sadoissa kouluissa on ollut sisäilmaongelmia

Ainakin parissasadassa suomalaiskoulussa on ollut kosteus- ja homeongelmia. Muita sisäilmaongelmia on ollut noin 400:ssa. Yle selvitti suomalaiskoulujen sisäilmaongelmia yhdessä Helsingin yliopiston ja Työterveyslaitoksen kanssa.

Ylen sisäilmakyselyn tulokset
Kuva: Yle Uutisgrafiikka
Esa Koivuranta
Avaa Yle-sovelluksessa

Ainakin parissasadassa suomalaiskoulussa on tai on ollut kosteus- ja homeongelmia. Tämä käy ilmi kyselystä, jonka Yle on toteuttanut Helsingin yliopiston ja Työterveyslaitoksen kanssa.

Kyselyllä tavoittelimme kaikkia Suomen noin 2 500:aa peruskoulua. Siihen vastasi runsaat 800 rehtoria ja kuntien edustajaa, eli saadut vastaukset kattavat noin kolmasosan peruskouluista. Mukana on myös lukioita.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun sisäilmaongelmien laajuutta suomalaiskouluissa on kartoitettu tällä tarkkuudella. Tuloksista ei kuitenkaan voi tehdä johtopäätöksiä valtakunnan tasolla.

Noin 350 koulua: Ei sisäilmaan liittyviä ongelmia

Suurin osa Ylen kyselyyn vastanneista sanoi, että sisäilmaongelmia on ollut tai on tälläkin hetkellä: kosteus- ja homeongelmista kertoi noin kaksisataa koulua, muista sisäilmaongelmista kuten ilmanvaihtoon, lämpöoloihin tai sisäilman laatuun liittyvistä ongelmista kertoi noin neljäsataa.

Kymmenissä kouluissa on ollut molempia – niin kosteus- ja homeongelmia kuin muita sisäilmaongelmia.

Vastaajista noin 350 eli yli 40 prosenttia totesi, että heidän koulussaan ei ole havaittu sisäilmaan liittyviä ongelmia.

Enemmistö ongelmista havaittu viime vuosina

Tietoisuus on kasvanut, huoli on lisääntynyt. En tiedä, onko Suomessa yhtään kuntaa, jossa kouluja ei olisi tutkittu ja jotain löydetty.

Sari Hildén

Valtaosa havaituista sisäilmaongelmista ajoittuu viime vuosille. Ongelmista suurin osa eli 70 prosenttia on havaittu vuosina 2010–2015.

– Tietoisuus on kasvanut, huoli on lisääntynyt. Rakennusten korjausvelka on suuri, tieto eri-ikäisten rakennusten ongelmista on lisääntynyt. Selvityksiä tehdään yhä enemmän. Ongelmat ovat esillä jatkuvasti, Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen kiinteistöpäällikkö Sari Hildén tulkitsee tulosta.

– En tiedä, onko Suomessa yhtään kuntaa, jossa kouluja ei olisi tutkittu ja jotain löydetty.

Puolessa niistä kouluista, joissa ongelmia on ollut, kouluterveydenhuolto oli selvittänyt oppilaiden oireilua tai sairastumista. Työntekijöiden oireilua tai sairastumista oli selvitetty noin 70 prosentissa kysymykseen vastanneista.

Koululaisia on siirretty muihin tiloihin, vaikkapa rakennuksen toiseen osaan tai parakkeihin, sisäilmaongelmien vuoksi noin 170 koulussa. Noin 270 koulussa näin ei ollut tehty. Kysymykseen vastasivat vain ne, joilla sisäilmaongelmia on ollut.

Tuloksia voi tarkastella koulukohtaisesti

Kyselyn välittivät rehtoreille Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Suomen Rehtorit. Se lähetettiin käytännössä kaikkien kuntien kaikille rehtoreille. Mukana oli peruskoulujen ja lukioiden rehtoreita ja apulaisrehtoreita, Suomen Rehtoreista kerrotaan.

Kysely on toimitettu vastaajille marraskuussa 2015 sekä tammikuussa ja huhtikuussa 2016. Rehtorit ja kunnat voivat vastata kyselyyn edelleen.

Kouluittain tuloksia voi tarkastella Ylen koostamassa homekoulukoneessa.

Yle käsittelee kosteus-, home- tai sisäilmaongelmista kärsiviä kouluja laajasti uutislähetyksissään tänään maanantaina. Aiheesta puhutaan myös aamu-tv:ssä klo 7.15, Radio Suomen Ajantasassa klo 14 sekä A-studiossa klo 21.

Suosittelemme sinulle