Hyppää sisältöön

Hirvien aiheuttamat tuhot ovat vähentyneet hirvikannan pienentyessä

Hirvien aiheuttamia vahinkoja on onnistuttu hyvin pienentämään kannan säätelyllä. Kun hirvien määrä on vähentynyt, ovat myös metsätuhot ja hirvien aiheuttamat onnettomuudet vähentyneet. Pohjois-Pohjanmaalla hirvien määrä on nyt hienoisessa nousussa ja siksi kaatolupia aiotaan lisätä.

Hirvien aiheuttamat metsätuhot Pohjois-Pohjanmaalla ovat vähäiset. Kuva: Mika Moksu / Yle

Painetta hirvikannan rajoittamiseen ovat aiheuttaneet erityisesti hirvien aiheuttamat tuhot metsissä ja taimikoissa sekä liikenneonnettomuudet.

Hirvien määrää on viime vuosina vähennetty koko maassa. Tämä on näkynyt myös vahinkojen määrissä.  Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla hirvien aiheuttamien metsätuhojen määrä on vähentynyt samalla kun hirvimäärä on pienentynyt huippuvuosista nykyiseen noin 10 000 eläimeen.

– En muista milloin viimeksi olisi näin alhaisella tasolla oltu, kertoo Oulun riistanhoitopiirin riistapäällikkö Keijo Kapiainen.

Pohjois-Pohjanmaalla hirvien määrä oli suurimmillaan vuosituhannen alkupuolella. Sitä on viime vuosina pienennetty metsästyksellä. Nykyisen kannan arvioidaan olevan runsaat 10 000 aikuista hirveä, tosin näin keväällä kanta kasvaa arviolta puolella vasomisten takia.

Hirvikanta kasvussa

Nykyinen hirvikannan arvioidaan olevan lievässä kasvussa, mikä on näkynyt tieliikenteessä hirvikolarien pienoisena lisääntymisenä. Kevään aikana hirvien liikenteelle aiheuttamat ongelmat liittyvät myös siihen, että hirvet liikkuvat vasomisen aikana touko-kesäkuussa talvilaitumilta kesälaitumille.

Hirvien määrä Pohjois-Pohjanmaalla pysytteli vielä vuosikymmenen alun aikana suurena, mutta viime vuosien metsästyskiintiöiden avulla kantaa on saatu harvennettua.

Aikuisten hirvien määrä Pohjois-Pohjanmaalla on Kapiaisen mukaan ollut vuoden mittaan hiukan lisääntymässä. Kevään vasominenkin kasvattaa kantaa noin puolella.

– Tieliikenteessä hirvien aiheuttamat kolarit ovat olleet pienoisessa kasvussa, mikä kertoo kannan kasvusta, vaikka toki eri puolilla maakuntaa on myös alueellista vaihtelua.

Kannan kasvun takia hirvenkaatolupien määrää aiotaan lisätä.

Suosittelemme sinulle