Hyppää sisältöön

KHO perui vilppiin perustuneen maisterintutkinnon – ura fyysikkona tyssäsi

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on purkanut päätöksen, jolla Itä-Suomen yliopiston kansainvälisessä maisterikoulutuksessa opiskellut fysiikan opiskelija sai maisterin paperit joulukuussa 2011. Perusteena on, että yliopisto ei tiennyt tutkintoa myöntäessään vakavasta tutkimusvilpistä. Lisäksi huomioitiin, että luottamuksella yliopistojen tutkimustehtävään on yleisempää merkitystä.

Opiskelijoita Joensuun yliopiston käytävällä, jonka seinällä tenttituloslistoja.
Kuva: Heikki Haapalainen / Yle
Marja-Liisa Kämppi

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on purkanut ulkomaalaisen opiskelijan vilppiin perustuneen filosofian maisterin tutkinnon.

Itä-Suomen yliopisto myönsi joulukuussa 2011 maisterin tutkinnon fysiikan opiskelijalle, joka oli opiskellut luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Opiskelija sai pro gradu -lopputyöstään kiitettävän arvosanan.

Seuraavana vuonna kävi kuitenkin ilmi, että lopputyö perustui vakavaan tutkimusvilppiin.

Asia paljastui, kun nuori tutkija tarjosi 2012 artikkeliaan ulkomaiseen alan aikakauslehteen. Amerikan optiikan seura antoi kuitenkin kirjoittajalle muodollisen varoituksen, koska artikkelin sisältö oli todettu plagioiduksi aiemmin julkaistusta artikkelista.

Opiskelija itse vetosi olleensa tietämätön toisten tutkimusten kopiointikiellosta ja viittaamiskäytännöistä, mistä hän syytti vaillinaista ohjausta. Tahallisuuden hän kielsi. Hän myös vetosi Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, että jo myönnettyä oppiarvoa ei voi lain mukaan peruuttaa.

Opiskelija menetti tutkinnon peruuttamisen vuoksi työpaikkansa yliopiston tutkijana ja samalla jatko-opinto-oikeuden tohtoriksi. Epäselvyydet myös tekevät käytännössä hankalaksi tai mahdottomaksi tutkijan uran. Opiskelijan puolustuksen mukaan haitat hänelle yksilönä ovat suuremmat kuin yleiselle edulle.

Asialla on yleisempää merkitystä

Yliopisto on joutunut oikeusprosessissa perustelemaan, miksi lopputyön virheitä ja puutteita ei havaittu tarkastusvaiheessa. Opinahjon mukaan sähköiset plagiaatin tutkimusjärjestelmätkään eivät pysty huomioimaan kaikkea syntyvää aineistoa eikä sepitettyjä tutkimustuloksia.

Yliopiston väliaikainen tutkimuseettinen toimikunta tarkasti lopputyön uudelleen neljän tohtorin voimin. Nämä olivat vuonna 2013 antamassaan lausunnossa yksimielisiä siitä, että opiskelija on ollut tietoinen menettelynsä sopimattomuudesta. Toimikunnan mukaan plagiointi, sepittäminen ja tiedeyhteisön harhaanjohtaminen jatkuivat pitkään.

Korkein hallinto-oikeus oli samaa mieltä kuin Itä-Suomen hallinto-oikeus, että yliopiston dekaani ei voinut vuonna 2013 hylätä lopputyötä ja peruuttaa jo annettua maisterin tutkintoa.

Sen sijaan KHO katsoi, että maisterintutkinnon myöntämispäätös voidaan perua, koska vilppi paljastui yliopistolle vasta myöhemmin. Lisäksi julkinen etu vaatii luottamuksen säilyttämistä yliopistojen tutkimuksiin eli asialla on yleisempää merkitystä.

KHO toteaa, että se ei päätöksessään ota kantaa opiskelijan mahdollisuuteen saada tutkintotodistus ylemmästä korkeakoulututkinnosta laatimalla uusi pro gradu -tutkielma tai korjaamalla aiempi tutkielma hyväksyttävään kuntoon.

Suosittelemme sinulle