Hyppää sisältöön

Oikeuskansleri syynää ministeriön urheilurahan jaon – "Olympiakomitealle erityiskohtelua"

Oikeuskansleri selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön toimia urheiluavustusten jakamisessa. Asiasta on kannellut ministeriön entinen, pitkäaikainen virkamies.

Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Opetus- ja kulttuuriministeriön entinen korkea virkamies on pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan, toimivatko ministeriön virkamiehet järjestöjen avustusten jaossa säädösten mukaan. Viime marraskuussa jätetyn kantelun mukaan Suomen Olympiakomitea ja urheilun kattojärjestö Valo saavat erityiskohtelua virkamiehiltä. Järjestöt elävät tiivistä yhteiseloa ja ovat yhdistymässä lähiaikoina.

Kantelun tekijä on opetus- ja kulttuuriministeriön entinen virkamies, liikunta-asiain neuvos Timo Haukilahti. Hän istui viime vuonna myös valtion liikuntaneuvostossa, joka tehtävänä on ottaa kantaa ministeriön liikuntayksikön esitykseen järjestöjen avustuksista.

Kantelija pyytää oikeuskansleria selvittämään virkamiesten toimia, kun he valmistelevat, myöntävät ja seuraavat liikuntajärjestöjen avustuksia ja niiden käyttöä.

Toukokuussa tuli julkiseksi ministeriössä tehty tarkastusraportti Olympiakomitean rahankäytöstä. Ministeriön tarkastusyksikkö katsoi avustuksia käytetyn perusteettomasti noin 1,3 miljoonalla eurolla, mutta summan kohtuullistamisen jälkeen Olympiakomiteaa vaaditaan palauttamaan 400 000 euroa.

Oikeuskanslerin ratkaisua asiaan odotetaan elo-syyskuussa.

"Ei noudateta läpinäkyvyyden ja tasapuolisen kohtelun periaatteita"

Kantelun mukaan liikuntajärjestöjen avustusjärjestelmä ei noudata hyvän hallinnon periaatteita, eikä kaikilta osin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

– Vaikuttaa siltä, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei seuraa lainkaan avustusten kohdentumista ja tuloksellisuutta. Liikuntajärjestöjen avustuspolitiikka ei tällä hetkellä missään määrin noudata niitä periaatteita, joita viranomaisten toiminnalta odotetaan läpinäkyvyyden, avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun osalta, Haukilahti toteaa.

Liikuntaneuvoston pöytäkirjoista ilmenee, että neuvosto on toistuvasti palauttanut ministeriön esityksiä valmisteluun, viimeksi tänä vuonna.

Kantelussa viitataan myös valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n raporttiin vuodelta 2012. Tuolloin ministeriö sai moitteet urheilujärjestöjen avustusten myöntämiseen ja niiden käytön valvontaan liittyvistä puutteista. Myös VTV kiinnitti huomiota Olympiakomitean ja Valon avustuksiin.

Oikeuskanslerille lähettämässään vastineessa ministeriö kertoo muun muassa jo tarkastaneensa yleisesti valtionavustuskäytäntöjään esimerkiksi järjestöjen toiminnan tuloksellisuuden seuraamisessa. Lisäksi ministeriö kertoo tehostaneensa avustusten käytön valvontaa.

Ministeriössä avustusten esittelystä vastaava ylitarkastaja Hannu Tolonen ei halunnut kommentoida kantelua Ylelle sen käsittelyn ollessa kesken.

Suosittelemme sinulle